LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Flash Media Live Encoder - I.

Tisícky ľudí denne baví televízia a jej schopnosť podávat niektoré udalosti naživo. S príchodom internetu a nárastom počtu správ, udalostí a filmov vznikli aj nové možnosti v oblasti vysielania filmov či aktuálnych záberov. Spoločnost Adobe v tejto oblasti vyvinula program Flash Media Live Encoder, ktorý je schopný vysielať obrazy do sveta cez internet. Tento článok Vás oboznámi s prostredím Flash Media Live Encoder, jeho základnými funkciami a naučí Vás, ako si zadarmo spustiť a vysielať vlastný internetový TV kanál.

28.7.2011 00:00 | Ján Dreka | Články autora | přečteno 6696×

 Čo je to Flash Media Live Encoder

Flash Media Live Encoder je softvér na streaming videa programu Flash Media Server alebo Flash Video Streaming Service. Streaming sa dá doslovne preložiť ako prúdenie, alebo v počítačovej terminológii ako odosielanie údajov serverovému programu v reálnom čase. Sama firma Adobe tvrdí, že je vhodný pre vysielanie vysokej kvality. Program je voľne stiahnuteľný a jeho poslednou verziou je Flash Media Live Encoder 3.2 . Program Flash Media Live Encoder môže serveru posielať zvuk i video, čiže sa dá použiť i pri vysielaní rádia. Je dostupný pre operačné systémy Windows a Mac. Vďaka nemu sú a boli niektoré udalosti vysielané naživo. Príkladným vysielaním môže byť vysielanie majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011. Ak ste v tom čase neboli príliš zaujatý výkonmi hokejistov, a pozreli ste sa do zdrojového kódu, našli ste tam príkaz na vloženie súboru s príponou flv(Flash Video).  Tento formát má oproti iným výhodu, a to v tom, že môže podávať živý prenos. V ďalšom odseku bude napísané, ako tento program nainštalovať.  

Inštalácia programu Flash Media Live Encoder 3.2

Ako bolo už napísané vyššie, program Flash Media Live Encoder je dostupný iba pre operačné systémy Windows a Mac. Pre jeho inštaláciu teda budeme musieť použiť program na podporu súborov s príponou .exe . Jedným z takýchto programov je program Wine. Na jeho oficiálnej stránke (http://www.winehq.org/) si môžete prezrieť pokyny k jeho inštalácii a zároveň si ho stiahnuť. V ďalších krokoch sa bude rátať s jeho nainštalovaním.

 1. Stiahnite si program Flash Media Live Encoder 3.2, najlepšie z oficiálneho zdroja Adobe(http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/). Pri jeho sťahovaní budete informovaný o podmienkach licenčnej zmluvy. 

 2. Spustite stiahnutý súbor pre začiatok jeho inštalácie.  

 3. Ako prvý sa vám ukáže krok, kde budete informovaný o tom, že InstallShield (R) Wizzard pre tento program vám umožní program opraviť či vymazať z vášho počítača. Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na tlačidlo „Next >“. 

 4. Na nasledujúcej stránke sa vám v prípade, že program máte už na počítači nainštalovaný, zobrazia možnosti „Repair“ a „Uninstall“. Tieto možnosti slúžia na opravenie alebo odstránenie programu z vášho počítača. V prípade, že sa program na vašom počítači nenachádza, zobrazí sa vám stránka kde budete informovaný o licenčných podmienkach. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Ak s nimi v plnom rozsahu súhlasíte, kliknite na možnosť: “I accept the terms in licence agreement. V opačnom prípade kliknite na možnosť pod touto. Pre pokračovanie stisnite tlačidlo „Next >“. 

 5. Na ďalšej stránke sa vám zobrazia dve voľby. V prvej budete mať už prednastavené cieľový priečinok inštalácie. Kliknutím na tlačidlo „Change...“ môžete zmeniť lokáciu, kde bude program nainštalovaný, čo bude na Linuxe pravdepodobne potrebné. Nižšie nájdete  zaškrtávacie políčko, kde sa budete môcť rozhodnúť o tom, či sa vám pri inštalácii vytvoria odkazy pre rýchle spustenie programu. Túto voľbu by ste nemali na Linuxe zaškrtávať, kvôli inej správe súborov. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo „Next >“. 

 6. Na Ďalšej stránke budete informovaný, že po kliknutí na tlačidlo „Install“ začne inštalácia programu podľa nastavení na predošlej stránke. Ak chcete program inštalovať, kliknite na tlačidlo „Install“. Ak chcete voľačo zmeniť, kliknite na tlačidlo „ < Back“ pre návrat na predošlú stránku. Ak chcete celú inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo „Cancel“. 

 7. Po kliknutí na tlačidlo „Install“ sa začne inštalácia programu na vašom počítači. Inštalácia trvá zopár minút.  

 8. Na stránke nasledujúcej po stránke s inštalačným procesom stračí kliknúť na tlačidlo “Finish“ pre vypnutie programu Install Shield(R) Wizard. Ak ste nezmenili status v zaškrtávajúcom políčku, tak sa program Adobe Flash Media Live Encoder automaticky spustí.  

Krátke zoznámenie sa s prostredím Flash Media Live Encoder

Prostredie Flash Media Live Encoder verzia 3.2 je prehľadné asi pre každého. Po ukončení inštalácie si spustite program a presvedčíte sa sami. K úvodu do prostredia sa dá povedať, že program FME (Flash Media Encoder)  je tvorení jednoducho. V hornom menu môžete vidieť dve položky: „File“ a „Help“.  Poniže môžete vidieť výstup (alebo len jeho úroveň v prípade zvuku). Ten zatiaľ nie je nastavený a tak na ňom nie je nič vidieť. Pod ním môžete uvidieť dve karty. Prvá karta (prednastavene otvorená)  tvorí nastavenia a druhá karta tvorí informácie o „Encoding“ – kódovaní alebo jednoducho vysielaní. Panel je rozdelený do dvoch tmavšie zafarbených štvorcov s oblými hranami. V prvom štvorci sa nachádzajú nastavenia vstupu, a v druhom štvorci sa nachádzajú nastavenia odosielania k serverovému programu.

FME je známy aj svojou funkciou profilov. V hornom menu sa vám po kliknutí na položku File otvoria možnosti „Save“ a „Open“. Pomocou týchto položiek si môžete ukladať alebo otvárať XML profily vysielania. Dajmetomu vysielanie, jedno na jeden server, druhé na druhý server. Viac informácii dostanete v nasledujúcej časti.

Streamovanie vašeho prvého TV kanálu

V tejto časti bude popísané krok za krokom, ako si vytvoriť vlastný TV kanál a ako na ňom vysielať.

 1. Zapnite si Flash Media Live Encoder 3.2 

 2. Prejdite na stránku http://listen2myradio.com 

 3. Kliknite na modré tlačidlo s textom: „SIGN UP FOR FREE ACCOUNT“ približne na ľavom kraji a strede stránky. 

 4. Otvorí sa vám ponuka registrácie. Vyplňte všetky polia.(Celé meno, užívateľské meno, heslo, email...) pre pokračovanie v registrácii musíte zakliknúť políčko, v ktorom odsúhlasíte podmienky zmluvy. 

 5. Po vyplnení týchto údajov sa na vami zadaný email odošle správa, ktorá slúži na overenie účtu. Skontrolujte si teda emailovú schránku a v emaili od listen2myradio kliknite na aktivačný link. Ak vám email neprišiel, skontrolujte si spam, alebo si ho dajte poslať ešte raz. Po aktivovaní účtu sa môžete prihlásiť pri tlačidle „LOGIN“ v pravom hornom rohu. 

Po prihlásení na vás vyskočí podmienka, že si najprv musíte zaregistrovať rádio. Kliknite na odkaz a postupujte podľa krokov pokým si ho nezaregistrujete.

 1.  Do prvého poľa zadajte heslo, ktoré bude zadávať normálny užívateľ pri vstupe. Vyplnenie nie je nutné. Pod toutou položkou zadajte heslo pre administrátora. Vyplnenie je nutné 

 2.  Do tretieho políčka na písanie zadajte titulok vašeho TV kanálu. 

 3.  Do štvrtého, viditeľne väčšieho textového poľa zadajte popis alebo iný text o vašom kanály. Tento text sa bude zobrazovať na ľavej časti stránky pre pozeranie TV. Minimum je 20 slov, maximum 100 slov. 

 4.  Do piateho, taktiež väčšieho textového poľa zadajte popis alebo iný text o vašom kanály. Tento text sa bude zobrazovať na pravej časti stránky pre pozeranie TV. Minimum je 20 slov, maximum 100 slov. 

 5.  Do úplne posledného textového poľa zadajte adresu, na ktorej bude vaše hlavné vysielanie. Napr. „mojeprvetvvysielanie“. Vaša adresa potom bude napr. takáto: „mojeprvetvvysielanie.listentomyradio.com“. 

 1. Kliknite na tlačidlo „install“. 

 2. Na nasledujúcej stránke musíte kliknúť na odkaz „PRESS HERE“ zvýraznený červenou farbou.  

 3. Na tejto stránke sa vás opýtajú, kde chcete mať uložené údaje. Môžete si vybrať  server vo UK (United Kingdom), v Nemecku, USA a Kanade. Najlepšie je si vybrať server najbližšie k vám, čiže pravdepodobne nemecký.  

 4. Na nasledujúcej stránke musíte počkať, kým sa váš kanál vytvorí. 

 5. Po vytvorení vás presmerujú na  informácie o vašom kanály. Vypíše sa vám tam, či je „stream“ spustený alebo nie. Ak server neprijíma údaje na vysielanie, po nejakom čase sa automaticky vypne.  

 6. Pre nastavenie vysielania na video vysielanie kliknite na sivý odkaz „Change server type“ v druhom stĺpci tabuľky. Pod tabuľkou sa vám vypíše výber typov vysielania. Kliknite na sivý odkaz „Video streaming (RTMP)“ pri poslednom (štvrtom) výbere.  

 7.  Systém sa vás spýta, či to myslíte vážne. Ak áno, kliknite na tlačidlo „yes change it!“. 

 8. Po tejto zmene musíte zmeniť aj server. Kliknite teda na červený odkaz „here“ pod tabuľkou. Môžete si vybrať medzi nemeckým serverom a kanadským serverom. Pre nás je najlepšie vybrať si nemecký. Zmena serveru bude zase chvíľku trvať, takže musíte čakať. 

 9.  Na nasledujúcej stránke budete mať pod tabuľkou informácie o vašom vysielaní. Otvorte si teda prostredie FME a zadávajte informácie do kolóniek podľa nasledujúcich pokynov: 

      V karte “Encoding options“ vyberte z prvého vysúvacieho menu „Bandwidth“          (v doslovnom preklade z angličtiny šírku pásma alebo šírku vlnového pásma). V našom prípade stlačíme „Custom“. Rôzne prednastavenia si môžete vybrať pre urýchlenie nastavovania.

Pretože ideme „streamovať“ video, klikneme na zaškrtávacie políčko „Video“.  

V prvom vysúvacom menu „Device“ kliknite na zariadenie, z ktorého sa bude video prenášať.  Môže to byť kamera pripojená k počítaču, alebo program VHCapture či niektoré iné jemu podobné programy na snímanie obrazovky.

 V ďalšej kolónke si vyberiete formát „streamovaného“ videa. Vyberáte si medzi VP6 a H.264 formátom. Osobne mám zatiaľ skúsenosti iba s VP6, takže budem odporúčať iba tento formát.

V nasledujúcom vysúvacom menu vyberiete fps (frames per second). Pre naše vysielanie stačí asi tak 25 fps. V skratke, fps nastavuje úroveň sekania videa. To, ako vyzerá obraz v rôznych nastaveniach fps si môžete pozrieť na ukážkovej ploche v strede obrazovky.

V vysúvacom menu pod nastaveniami fps môžete vybrať šírku a výšku vysielaného obrazu v pixeloch. Pre naše prvé vysielanie bude stačiť 320pxx240px.

V nastaveniach pod týmto sú rôzne nastavenia rýchlosti na obraz, ale stačia nám tam prednastavené hodnoty. Vo vedľajšom stĺpci máte nastavenia zvuku. Odškrtnite si políčko „Audio“, lebo v našom prvom vysielaní zvuk nebude treba.

Prechádzame na nastavenia odosielania videa na ľavej strany karty Encoding options.  Zaškrtnime si políčko „Stream to Flash Media Server“

 1. Vrátime sa naspäť na internetovú stránku listen2myradio. Pod tabuľkou máme vypísané informácie o našom serveri. Pri položke FMS URL máme napísanú adresu v tvare „rtmp://...“. Skopírujeme si ju a vložíme do prvej kolónky FMS URL v paneli vysielania programu FME.  Položku „Backup“ nateraz preskočíme a prejdeme na položku „Stream“. Na stránke si skopírujeme meno streamu pri texte „Stream:“ (Prednastavené stream).  

 2. Klikneme na tlačidlo „Connect“ v prostredí FME.  

 3. Zobrazí sa vám okno kde musíte vyplniť prihlasovacie údaje. Vráťte sa teda na stránku a pozrite si ich. Prednastavené meno je admin a heslo ste si zvolili pri vytváraní kanálu. Okno vyplňte a stlačte tlačidlo „OK“. 

 4. V karte Encoding log si môžete pozrieť, či sa pripojenie podarilo. (Formát Čas a udalosť). Položku „Save to file“ odškrtnite.  

 5. Kliknite na tlačidlo „Start“ v päte prostredia FME. Ak chcete vysielanie vypnúť, kliknite na tlačidlo „Stop“. 

 Note: Ak sa vám počas nastavovania vypol stream, spätne si ho zapnite na stránke kliknutím na odkaz „Turn On/off“ v treťom riadku a štvrtom stĺpci tabuľky s nastaveniami.

Svoje vysielanie si pozrite na stránke. Jej meno ste si zadávali pri vytváraní kanálu. (Napr. mojeprvetvvysielanie.listen2myradio.com).

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:04 / Jan Ober
Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:00 / Jan Ober
Re: Gimp

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2022) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze