MySQL (56) - Obnova zálohovaných dat

Umět data zazálohovat je sice záslužné, mnohem důležitější však je, aby šla správně obnovit. Dnes si ukážeme, jak na to.

27.1.2006 06:00 | Petr Zajíc | přečteno 21581×

Protože jsme poslední tři díly seriálu věnovali zálohování dat, nebude na škodu zmínit se rovněž o opačném procesu - obnově dat. Zvládneme to v jednom díle, protože většina zásad a postupů, které jsme probrali při zálohování dat platí úměrně i pro jejich obnovu.

Obecně k obnově dat

Nejprve mi však dovolte něco "otcovských" rad k obnově dat. Obecně zřejmě budete obnovovat data ve dvou typických scénářích:

  1. Protože jste zálohovali data na vývojovém systému a nyní je obnovujete pro "ostrý" provoz. Například vyvíjíte webovou apikaci s databázovým backendem a nyní nahráváte konfigurační data na ostrý server.
  2. Protože jste přišli o nějaká data vlivem výpadku, havárie či útoku a potřebujete systém co nejdříve dostat zpátky "na nohy".

K prvnímu bodu není příliš co dodat - obnova dat bude tak jako tak provedena prakticky ihned a jestliže není něco v pořádku, projeví se to okamžitě. Ke druhému bodu bych však přispěl dobrou radou: Vyzkoušejte si, jestli vám obnova jde dat tak, jak jste předpokládali ještě dříve, než budete data skutečně potřebovat obnovit! Přestože se to zdá samozřejmé, často se na to zapomíná. Několik potřehů z praxe snad pomůže zdůraznit, jak moc je to potřeba:

Je tedy potřeba si udělat "cvičný poplach" (klidně si nějakou tu havárii nasimulujte) a ověřit si, zda obnova dat dělá opravdu to, co má. A to bez ohledu na použitou metodu. Mluvím o tom schválně dříve, než budu rozebírat jednotlivé varianty obnovy, protože to je opravdu důležitá koncepční otázka.

Obnova z textových souborů

Uvedli jsme, že lze zálohovat data pomocí příkazu SELECT INTO OUTFILE. Komplementární příkaz pro obnovu dat je LOAD DATA INFILE. Platí pro něj stejná omezení jako pro SELECT INTO OUTFILE s jednou podstatnou výjimkou - za určitých okolností lze pomocí rozšíření LOAD DATA LOCAL INFILE nahrávat do tabulky data ležící jinde než na serveru.

Pozn.: Lidé si to často pletou - takže pro upřesnění: pokud máte 1) PC doma, na němž vyvíjíte web, 2) PC na webhostingu, na němž web běží a 3) PC na webhostingu, na němž běží databáze, pak platí, že pomocí LOAD DATA INFILE můžete nahrávat soubory ležící na PC3, pomocí LOAD DATA LOCAL INFILE soubory umístěné na PC2, ale soubory z PC1 pomocí LOAD DATA INFILE nemůžete nahrát skoro nikdy. Důvodem je, že budete mít stěží povoleno manipulovat s databází z domácí IP adresy.

To celé však může být zákázáno - a na webech často je zakázán celý příkaz LOAD DATA INFILE. To je škoda, protože příkaz sám o sobě je dosti rychlý. Uveďme si příkad, jak může záloha a obnova dat probíhat:

select * from lidi into outfile 'lidi.txt';
load data infile 'lidi.txt' into table lidi;

Jak vidíte, je to poměrně přímočaré. I když těžko zapamatovatelné, protože člověk by instinktivně čekal v nahrávacím příkazu klíčové slovo INSERT.

Obnova dat na webu

Pokud zálohujete z webu (viz tento díl seriálu), můžete pro obnovu dat použít PhpMyAdmin stejně jako pro zálohování. Je to dosti jednoduché, pokud máte k dispozici soubor s jednotlivými příkazy pro databázi. Prostě přepnete v PhpMyAdminu do okna SQL a vložíte do něj jednotlivé příkazy. Toto okno umí zpracovat i více příkazů, pokud jsou odděleny středníky, a umí soubor s instrukcemi uploadovat pomocí formuláře i ze vzdáleného stroje.

Pozn.: PhpMyadmin je naprogramován v PHP. Tudíž při uploadování souborů můžete narazit na omezení webserveru a/nebo PHP týkající se maximální velikosti dat odesílaných pomocí formuláře nebo maximální velikosti uploadovaného souboru. Takže čas od času bude potřeba rozdělit si obnovovaná data na více dílů. Naštěstí to není takový problém, protože soubory jsou textové.

Jestliže jste prováděli zálohu "ručně" pomocí skriptu vlastní provenience, můžete stejným způsobem provést i obnovu dat. Pokusím se opět o ilustraci v pseudojazyce:

otevřít spojení na databázi
otevřít textový soubor
dokud jsou k dispozici další řádky souboru {
  načíst řádek dat
  rozdělit na sloupce
  procházet sloupce a {
    data z textu pospojovat
  }
  z pospojovaných dat vytvořit příkaz INSERT
  provést INSERT
}
zavřít textový soubor
zavřít spojení na databázi
nahlásit úspěch

Přitom Vás může potkat spousta nepříjemností. Nastíním ty hlavní:

Obecně platí, že napsat kvalitní skript na obnovu dat je o něco náročnější než napsat skript na zálohu. A doufám, že po přečtení prvního oddílu článku vás ani nenapadne sestavovat obnovovací skript až ve chvíli, kdy jej budete potřebovat!

Obnova dat z pohledu správce serveru

Opakem příkazu BACKUP TABLE, o němž byla řeč je příkaz RESTORE TABLE. Má stejné nectnosti jako jeho kolega; mezi největšími připomeňme, že funguje jen pro tabulky MyISAM.

Příkaz mysqldump nemá žádného bratříčka mysqlrestore. Je tomu tak proto, že obnovu dat můžeme provést pomocí řádkového klienta mysql. Bude o něm ještě podrobněji v seriálu řeč, teď jen poznamenejme, že tento program má mezi spoustou jiných voleb rovněž možnost načíst požadované instrukce ze souboru - což je přesně ten soubor, který nám vznikl pomocí mysqldump. Pokud chcete něco podobného vyzkoušet, v řádkovém klientovi mysql se poohlédněte po příkazu source.

Ani mysqlhotcopy nemá bratříčka. Chcete-li obnovit zálohu vytvořenou pomocí mysqlhotcopy, nezbyde než nahradit soubory v adresáři aplikace ručně.

Závěr

Techniky, které jsme pro zálohu a obnovu dat použili, zdaleka nejsou jediné. Existuje například možnost použít k obnovení dat databáze binární protokol aktualizací. V běžné praxi se však mnohem častěji setkáváme spíše s řešeními, které jsem popisoval. Je nesmírně důležité testovat zálohy ještě předtím, než je budete potřebovat k obnově dat.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1089