Perl (149) - Závěr

Perl Seriál o Perlu končí!

30.12.2011 00:00 | Jiří Václavík | přečteno 9775×

149. díl je poslední.

Krátké ohlédnutí

První díl seriálu Perl vyšel v únoru 2005. Je to bezmála neuvěřitelných 7 let. Jak ten čas utekl.

Zpočátku články vycházely pravidelně. Potom přišly v Linuxsoftu problémy s financováním dalšího provozu portálu a téměř žádné články zde nevycházely. Nebylo jasné, zda seriál vůbec bude moci pokračovat. Vše se ale nakonec zdárně vyřešilo a nyní již dlouho seriál vycházel pravidelně zhruba každé dva týdny.

Na začátku byl plán napsat okolo 45 dílů a popsat základní vlastnosti Perlu. Čím dále seriál postupoval, tím více jsem si pokládal otázku, zda to takovým stylem má smysl. To proto, že jsem postupem času na internetu narážel na stále nové a nové tutoriály o Perlu a neplánovaně tak vznikalo něco, čeho už byl plný internet.

Proto jsem se v průběhu rozhodl změnit koncepci s tím, že hlavním cílem by mělo být představit především ty aspekty jazyka, o kterých ještě v češtině napsáno nebylo a které se přitom běžně používají, tj. hlavně některé oblíbené distribuce z CPANu. Mnohokrát se to povedlo, mnohokrát méně.

Díky tomu tak vzniklo několik minisérií o zajímavých nástrojích, což považuji za největší přínos. Obvykle byly tyto série koncipovány tak, aby z nich bylo možné pochopit základní principy. Až na výjimky nebylo účelem jít do hloubky tématu, ale pouze napsat pár "hello world" programů (a pokročilejší věci pouze naznačit). Jejich pochopení by mělo čtenáře seznámit s tématy dostatečně na to, aby se byl schopen v dokumentaci rychle orientovat a věděl, co všechno tam může najít.

Několikkrát jsem již chtěl seriál uzavřít, avšak z různých důvodů k tomu nakonec došlo až teď. Ne, že by nebylo o čem psát. Témat by se našlo stále dost, ale již nyní je seriál velmi obsáhlý a pro běžné účely pokrytí témat plně dostačuje. Seriál nemůže suplovat ani dokumentaci, ani tematicky zaměřenou literaturu. Pro podrobnější studium konkrétních věcí je nejlepší pokračovat tam.

S narůstajícím počtem dílů také vyvstal problém s konzistencí a uspořádáním. Překvapivě nebylo úplně snadné zajistit, aby se nikde nepoužívaly ještě neprobrané věci. Občas tak došlo k přilepení nějakého malého tématu do dílu, kam nepatřilo. Nyní pomalu probíhá korektura seriálu, která by měla obsah co nejvíce zesystematičtit.

Další studium

Seriál končí, je tedy na místě doporučit prameny pro další studium. Samotný Perl má dokumentaci, která je obsáhlá, ale pro nezasvěcené lidi není zrovna přehledná. Občas je dost náročné tam něco najít.

Dokumentace k jednotlivým modulům je díky menší komplexitě značně pohodlnější. Dostupná je na search.cpan.org.

Podívejme se zde však spíše na specializovanou literaturu, o které ještě v seriálu nic nevyšlo.

V češtině bohužel nic moc vydáno nebylo a ani nelze čekat, že by se na tom mělo něco výrazně změnit. Za zmínku však jistě stojí minimálně tyto knihy: Myslíme v jazyku Perl (František Dařena) a Programování v Perlu pro pokročilé (Sriram Srinivasan). Ta první je v podstatě referenční příručkou nabitou informacemi a nejenže pokrývá většinu dokumentace, ale díky členení je snad i přehlednější. Ta druhá již předpokládá základní znalosti a věnuje se několika pokročilým tématům včetně vnitřností jazyka. Rozhodně patří mezi to nejlepší, co bylo o Perlu napsáno.

Uveďme ještě knihu Programování v jazyce Perl od L. Walla, R. Schwartze a T. Christiansena, která obsahuje kompletní popis jazyka.

Knih v angličtině je velké množství. Zmiňme se o několika, které by mohly být přirozeným pokračováním po přečtení tohoto seriálu. Perl Cookbook obsahuje spoustu receptů ve stylu zadání - řešení. Díky své obsáhlosti si zde každý rozšíří obzory. Podobnou knihou je Perl Hacks, která obsahuje opět řadu pěkných triků a její prolistování bude rozhodně přínosem.

Higher Order Perl již předpokládá nějaké zkušenosti s Perlem. Zabývá se velmi podrobně a do hloubky tématy jako je rekurze, iterátory a memoizace. Mastering Perl je podobná kniha s trochu jiným záběrem. Věnuje se regulárním výrazům, benchmarkování, psaní přehledného kódu, navazování proměnných, perzistenci a dalším tématům.

Nelze vynechat ani knihu Mastering Algorithms with Perl, což je něco jako referenční příručka pro algoritmy napříč různými disciplínami.

Velkou pozornost si zaslouží i kniha Perl Best Practices, kde jsou stovky pravidel, kterými je vhodné se řídit, aby byl výsledný zdrojový kód čitelný. Pravidla však není třeba učit se nazpaměť, protože z knihy čerpá modul Perl::Critic, který poskytuje příkaz perlcritic. Tím pak můžeme naše programy testovat a na výstupu dostáváme hlášení o tom, zda náš kód dodržuje definované standardy a v případě problémů jsme odkázáni přímo na konkrétní stranu knihy Perl Best Practices. Tato kniha je vhodnou odpovědí na kritiku Perlu a důkazem, že v Perlu lze vysokou čitelnost kódu zachovat i ve velkých projektech, aniž bychom museli nějak omezovat výhody, které Perl nabízí.

Seznam tematické literatury nalezneme na manuálové stránce perlbook. Je však dosti neúplný a proto bývá lepší použít k hledání něčeho konkrétního něco jako Google Books.

Poděkování

Na závěr děkuji zejména týmu Linuxsoftu za vždy vstřícný přístup. Především pak provozovatelům - do září 2007 jím byl František Hucek, od října 2007 pak Pavel Kysilka - a také všem šéfredaktorům. Dále pak samozřejmě čtenářům, bez nichž by existence seriálu neměla smysl.

Seriál je majetkem linuxsoft.cz. Jeho budoucnost tedy nezáleží na mně. S Pavlem Kysilkou jsme zatím domluveni na korekturách, které již pomalu začaly probíhat.

Kdokoliv se na mě bude chtít obrátit s něčím, co se týká nebo netýká seriálu, neváhejte tak učinit zasláním soukromé zprávy v mém profilu.

Zdroj: f8d.org

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1872