Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (22.) - Hrátky

Dnes si pohrajeme s portrétovými fotografiemi.

21.12.2004 06:00 | Yippee | přečteno 53966×

Vykreslení kontur

Fotografii převedeme do podoby náčrtku, tak aby vypadal, jako by byl nakreslen tuží. Použití této techniky bude snadnější, pokud máte upravovaný objekt umístěný na jednobarevném pozadí.

Jelikož jsem nenašla ve své sbírce fotku, která by se snadno předělávala na konturovou kresbu, musím použít tu, kterou vidíte níže. Tedy s různobarevným pozadím. Jak již jsem avizovala v předešlém odstavci, je lepší, pokud je fotografie na jednobarevném pozadí. Protože právě nejtěžším krokem je odstranění onoho pozadí z objektu.

Obrázek, z kterého vycházíme

Pro odstranění pozadí můžete použít jakýkoliv postup. Snažte se, ale zároveň s pozadím neodstranit i část obličeje či jinou část objektu.

Objekt bez pozadí

A nyní můžeme skutečně začít .... .

Nejprve si vytvoříme kopii vrstvy. Na vrchní vrstvu aplikujeme filtr Gaussovo rozostření (RLE), u kterého nastavíme hodnotu něco kolem 5 - 8 pixelů. Čím vyšší hodnota, tím tlustší by měly být v konečném efektu kontury.

Gaussovo rozostření

Dále invertujeme barvy u vrstvy příkazem Vrstva --> Barvy --> Invertovat. A nastavíme krytí vrstvy 50 %. Oba výstupy po aplikaci těchto kroků můžete shlédnout na níže vložených náhledech.

Invertované barvy 50 % krytí

V dalším kroku obě vrstvy sloučíme. Aby nám okraje ještě trochu vystoupili. Použijeme Úrovně, a zvýšíme kontrast, tak aby se nacházel v intervalu 90 - 180 - ovšem záleží na fotografii. Já jsem nastavila hodnotu vstupní úrovně černé barvy na 90 a bílé na 140.

Úrovně

Někdy se může stát, že nám v obrazu vzniknou barevné pixely, proto použijeme volbu: Vrstva --> Barvy --> Odbarvit, abychom měli fotografii v černobílém odstínu. Opět vyvoláme příkaz Úrovně, a nastavíme hodnoty tak, aby obrázek vypadal podobně, jak vidíte zde u mé ukázky. Pravou hodnotu jsem nastavila na přibližnou hodnotu 200, což zapříčiní, že několik procent barev obrázku se přemění na bílou barvu. Mezi další úpravy můžeme zařadit: Jas a kontrast (například s těmito hodnotami: -9, 27) nebo Křivky (vytvoření zakřivené přímky ve tvaru hokejky-cca 50% dole přímka).

odbarvení Úrovně

Pokud se vám nebude zdát obrázek pravý ořechový, zkuste aplikovat jeden z výše uvedených filtrů znovu.

Téměř posledním krokem je odstranění přebytečných čmáranic. Použijeme k tomu štětec. Ovšem, zde je nutné použít takový odstín bílé barvy, abychom při mazání nemalovali fleky a skutečně "mazali". Odstín bílé vezmeme z kapátka. Pokud není pozadí jednobarevné nebo chceme změnit jeho odstín, můžeme zároveň vyplnit pozadí námi zvolenou barvou. Při změně barvy pozadí je lepší místo štětce použít rychlou masku a poté příkaz z nabídky Úprav, vyplnit barvou popředí/pozadí.

čmárání barvou - zakrýtí přebytečných čar

Někoho z vás může napadnout, že lze vymazat i vousy. Proč, ne?

rychlá maska bez vousů a zbytečných čar

Našla jsem jinou fotografii, kterou jsem vyzkoušela převést na kreslený obraz.

originální fotografie

Aby vypadalo, že je fotografie jakoby rozmazaná, můžeme vytvořit kopii vrstvy a trošku ji rozmazat, a pak prolnout s druhou vrstvou: Filtr pro rozmazání, ale tentokrát vybereme typu Gaussovo IIR, poněvadž se již nejedná o fotografii, ale spíše o obrázek. Prolnutí u fotografie nastavíme zhruba na polovinu.

Vlevo nerozmazaný obrázek, vpravo použití filtru rozmazání a prolnutí vrstev.

konturový obrázek výsledný obrázek

Ufouni:

Budeme vycházet z této originální :

originální obrázek

Pro vytvoření, i když lépe bych měla říci znetvoření, fotografie použije následující postup. Fotografii odbarvíme do odstínu šedé, ale musíme mít v konečném efektu fotografii v režimu RGB, aby filtr fungoval.

černobílá verze fotografie

Nyní máme vše připraveno pro deformaci. Vyberte filtr Interaktivní ohýbání, který se nachází v sadě filtrů Zkreslení. Mějme zaškrtnutý režim deformace: Posun, a myší vytvořme zčásti ufouníka :-). Nastavte si Poloměr a Míru deformace podle potřeb.

Posun

Aby vypadal trochu strašidelněji, ještě mu zvětšíme oči, a sice použijeme stejný filtr, ale zde místo režimu posun vybereme režim Nárůst. Při druhé aplikaci filtru je lepší mít nastaven menší poloměr. Přece jenom se jedná o oči, které jsou menší. Ještě můžete v konečném efektu doupravit další části obličeje například pusu, jakou jsem změnila já pomocí režimu Posun.

opět interaktivní ohýbání - ufoun dokončen

Další příklady vytvořených ufouníků:

ufoun 02 ufoun 01 ufoun 03

Karikatura

Sloučení obou výše popsaných technik můžeme vytvořit uměleckou karikaturu.

Navážeme na předcházející výklad. Začneme stejným postupem jako u ufouna (tzn. použijeme filtr Interaktivní ohýbání), ale samozřejmě si dáme více práce, abychom vytvořili skutečně takový obličej, jaký chceme. V převážné většině zde aplikujeme režim Posun.

Zkreslení

Dále vytvoříme kopii vrstvy ufouna, a na vrchní vrstvu použijeme filtr rozostření Gaussovo RLE. Já jsem použila rozostření s hodnotou 5. A poté na této vrchní vrstvě invertujeme barvy pomocí Vrstva --> Barvy --> Invertovat.

Invertované barvy

i U vrchní vrstvy nastavíme krytí na 50% a obě vrstvy poté sloučíme do jedné.

Krytí vrstev

Následně v námi vytvořeném obrázku upravíme úrovně barev (Vrstva --> Barvy --> Úrovně). Já jsem nastavila vstupní úroveň černé na 90 a bílé na 134.

Nastvení úrovní

Stejně jako u výše popsané techniky, vytažení kontur, upravíme ještě jednou úrovně. Při této úpravě úrovní nastavíme vstupní úroveň bílé barvy na 240.

Nastavení úrovní

V dalším kroku je potřeba vytvořit kopii vrstvy, ve které odstraníme pozadí u objektu obrázku. Pro tuto akci je nejlepší použít jeden z neostrých štětců.

Vymazané pozadí

U vrstvy, u které jsme odstranili pozadí, nastavíme výstupní úrovně barev následujícím způsobem: úrovně černé na 123 a úrovně šedé (střed) na 1.

Úrovně

Vrchní vrstvu je potřeba ještě rozostřit pomocí Gaussovo rozostření IIR - s hodnotou 10. A následně nastavíme krytí této vrstvy na 70%.

Rozostření

Finální úpravou je vyvážení barev pomocí Křivek. Křivku nastavíme tak, jak je na následujícím obrázku.

Křivky

Po úpravě úrovní barev pomocí křivek máme finální obrázek s naší karikaturou.

Úrovně

Závěr

Než se vrhnete do znetvoření fotografií vašich přátel nezapomeňte se jich zeptat ;-).

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=581