CSS (23) - Ohraničení

Tento díl nás seznámí s možnostmi ohraničení prvků v kaskádových stylech.

19.1.2006 06:00 | Vasek | přečteno 17377×

Ohraničení neboli obrys prvků je vlastnost, která umožňuje zvýraznit prvky, které získaly focus. Obrys prvku je vždy v nejvrchnější vrstvě (tzn. je nad všemi objekty), obrys nezabírá žádné místo navíc. Tvar obrysu vychází ze zvyklostí prohlížeče, nemusí tedy být vždy obdélníkový. Přestože soubor vlastností pro nastavení obrysů prvku je součástí CSS2 specifikace(http://www.w3.org/TR/REC-CSS2) jeho podpora v prohlížečích je malá, respektive nulová.

Styl obrysu

Pro nastavení stylu obrysu použijeme vlastnost outline-style. Jako její hodnota se používají klíčová slova.

outline-style
Hodnoty: solid | dotted | dashed | double | groove | ridge | inset | outset | none | hidden | inherit
Výchozí hodnota: none
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální, interaktivní
  solid pro obrys se použije plná čára
  dotted pro obrys se použije tečkovaná čára
  dashed pro obrys se použije čárkovaná čára
  double pro obrys se použije dvojitá plná čára
  groove pro obrys se použije čára vypadající jako vyrytá do pozadí
  ridge pro obrys se použije čára vystupující z pozadí
  inset použije se čára, která vytvoří efekt vytlačení prvku do plátna
  outset použije se čára, která vytvoří efekt vystoupení prvku z plátna
  none žádné obrys
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit styl obrysu objektu.

Příklad použití

h1{
outline-style: double;
}Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje; Mozilla (Netscape 6+) nepodporuje; IE nepodporuje; Opera nepodporuje; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror nepodporuje.

Barva obrysu

Pro nastavení barvy obrysu použijeme vlastnost outline-color. Jako její hodnota se používají klíčová slova a čísla.

outline-color
Hodnoty: <barva> | invert | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální, interaktivní
  <barva> viz díl č. 3
  invert obrys se vykreslí inverzní barvou každého pixelu, tím je zajištěna viditelnost na každém pozadí
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit barvu obrysu objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností outline-style.

Příklad použití

h1{
outline-color: green;
}Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje; Mozilla (Netscape 6+) nepodporuje; IE nepodporuje; Opera nepodporuje; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror nepodporuje.

Šířka obrysu

Pro nastavení šířky obrysu použijeme vlastnost outline-width. Jako její hodnota se používají klíčová slova a číselné hodnoty s jednotkou.

outline-width
Hodnoty: <absolutní-velikost> | <velikost> | inherit
Výchozí hodnota: hodnota vlastnosti color
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální, interaktivní
  <absolutní-velikost> thin | medium | thick
  <velikost> číslo a jednotka viz díl č. 2
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit šířku obrysu objektu. Tato vlastnost nemá sama o sobě žádný význam, je nutné ji používat spolu s vlastností outline-style. Hodnota thin nastaví slabou šířku obrysu, s hodnotou medium bude obrys středně široký, a pro tlusté obrysy je možné použít thick. U stylu obrysu double se jako šířka počítá tloušťka obou čar a mezery mezi nimi.

Příklad použití

h1{
outline-width: thin;
}


Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje; Mozilla (Netscape 6+) nepodporuje; IE nepodporuje; Opera nepodporuje; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror nepodporuje.

Obrys

Orámování

Pro nastavení obrysu lze použít souhrnnou vlastnost outline.

outline
Hodnoty: <outline-color> | <outline-style> | <outline-width> | inherit
Výchozí hodnota: viz dílčí vlastnosti
Ovlivňuje: všechny prvky
Dědičná: ne
Procenta: nelze použít
Média: vizuální, interaktivní
  <outline-color> viz dílčí vlastnost
  <border-style> viz dílčí vlastnost
  <outline-width> viz dílčí vlastnost
  inherit hodnota se dědí po rodičovském prvku

Tato vlastnost umožňuje nastavit obrys objektu. Jak jsem napsal již v prvním odstavci, tuto vlastnost nelze používat z důvodu malé podpory prohlížečů.

Příklad použití

h1{
outline: thin double blue;
}


:focus{
outline: thick solid black;
}
:active{
outline: thick double red;
}


Předcházející ukázka nastavuje pro prvky s focusem tlustý černý rámeček a pro aktivní prvky tlustý dvojitý červený rámeček.

Podpora v prohlížečích

NN4 nepodporuje; Mozilla (Netscape 6+) s chybami; IE plná podpora od verze 5; Opera nepodporuje; IE 5/MAC plná podpora; Konqueror nepodporuje.

Závěr

Tato vlastnost není moc používaná, jelikož většina prohlížečů není zatím schopna pracovat v interaktivním režimu. Proto ve specifikaci CSS3 dojde k úpravě této vlastnosti, která by měla zajistit její větší použitelnost.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=701