MILA TRADING - přechod firmy na Linux

Níže bych chtěl stručně nastínit problematiku přechodu komerční firmy z Windows na Linux s uvedením konkrétního příkladu u firmy MILA TRADING.

20.9.2005 06:00 | Dalibor Smolík | přečteno 17092×

V poslední době se stále více diskutuje o možnostech využití Linuxu v komerční sféře a pro mnoho podnikatelských subjektů by mohla tato tématika být zajímavá, avšak firmy si z nejrůznějších důvodů na tento projekt netroufnou.

Popis firmy:
Jedná se o firmu MILA TRADING vyrábějící textilní části na zahradní nábytek vyvážející zboží do zemí EU. Kancelář, která zajišťuje logistiku (zásobování, odbyt, exportní záležitosti, fakturace) je v Praze, vlastní výroba probíhá v okrese Kutná Hora (v sezóně asi 50 zaměstnanců). Kancelář zahrnuje 5 počítačů, z čehož jeden funguje jako server (vzhledem k malému rozsahu sítě je využíván zároveň i jako pracovní stanice) . Většina počítačů je stará do 3 let, vybavená Pentium Celeron 2.8 GHz nebo Pentium 4 1.7 GHz, RAM 512 MB. Využívaný software: MySQL+PHP, OpenOffice, Gimp, internetový prohlížeč, tisk čárkového kódu. Dále se ve firmě používá skener, digitální fotoaparát a dvě laserové tiskárny. Firma funguje od roku 1993. Přestože se jedná o nevelkou firmu, prodělala bouřlivý rozvoj. Zpočátku vyráběla na export 8 druhů zboží, dnes je to již kolem 400 položek. Od této skutečnosti se odvíjí také potřeba vybavení výpočetní technikou a odpovídajícím softwarem.

Na začátku byla veškerá evidence prováděna pod DOS a programem T602. Později se DOS vyměnil za Windows 95 a 98 (M$ Word a Excel) a od roku 1997 byla nasazena databáze M$ Access, která zajistila veškeré potřebné evidence a statistiky, ale i vytváření faktur a dodacích listů. V „raných“ dobách podnikání si nikdo nedělal příliš vrásky s legálností programů. Od určité doby se však firma rozhodla pro plnou legalizaci všech produktů, které pro svoji práci potřebuje. Kromě toho bylo potřeba, aby bylo zajištěno sdílení dat z databáze všemi účastníky sdružení a byla snadno dostupná na kterémkoliv počítači. Po neustálém rozšiřování a zvyšování komplikovanosti databáze se zjistilo, že M$ Access pro tyto účely již nevyhovuje. Soubory byly často poškozené a hrozila ztráta dat. Windows 98 byl také velmi nestabilní OS a bylo jej nutno často reinstalovat a ztrácet drahocenný čas.

Spolumajitelé firmy vyhodnotili situaci a zjistili, že legalizace stávajících programů a příslušný upgrade (na Windows 2000 nebo XP) by vyšla na mnoho desítek tisíc Kč a náklady by v budoucnosti nadále rostly při dalším upgradu, nehledě na nutnost řešení problematiky virů, tzv. trojských koňů a adware. Firma se proto rozhodla o postupném nasazení Open Source. Tento proces nebylo možné provést najednou, ale postupně (v průběhu 3 let).

Bylo potřeba také přepracovat soubory, ve kterých se aplikovala makra VB. Ve firmě nikdy nepůsobil žádný IT odborník a vše (s výjimkou firewallu) si firma zajistila vlastními silami na úrovni zkušenějšího uživatele. Přechod navíc nesměl narušit ani v nejmenším chod firmy.

Nejprve se nahradil internetový prohlížeč IE – používal se Netscape 4.7, později Mozilla Suite. Dále se postupně přešlo z M$ Office na Star Office 5.2 a později na OpenOffice. Hlavním problémem bylo převést stávající databázi M$ Access na databázi, která by běžela pod Linuxem. Volba padla na MySQL+PHP, ale možností řešení je pochopitelně mnohem více. Postupně se všechny tabulky M$ Access převedly přes ODBC do MySQL. Bylo však nutné přepsat všechny skripty, což trvalo určitý čas a práce probíhala mimo běžný provoz firmy. Převod dat umožnil využívat databázi zpětně od roku 1997. Po skončení této práce a nasazení databáze do ostrého provozu bylo možné přistupovat do databáze z kteréhokoliv počítače, případě mít k dispozici veškerá data na notebooku při jednání u zákazníka a tím zrychlit rozhodovací proces.

V současné době má firma k dispozici souborový, tiskový, databázový a webový server pod operačním systémem GNU/Linux Debian (sdílení prostřednictvím NFS a Samby), dále 4 pracovní stanice pod stejným OS a jeden stroj s Windows XP. Tento stroj byl dosud používán především pro komunikaci s Komerční bankou a ve výrobě je stále používána pomocná databáze pod FoxPro.

Zde je však přenesení dat při změně systému obtížnější. V současné době probíhá jednání o přechod k Citibank, která podporuje internetové bankovnictví od Linuxem a databáze ve výrobě bude v dohledné době převedena též do MySQL, takže bude možné i tento stroj časem převést pod Linux. Další otázkou, kterou je třeba vyřešit je hlášení INTRASTAT (evidence pohybu zboží v rámci EU). Program, který nabízí MFČR funguje pouze pod Windows, avšak údajně po jeho instalaci lze jej provozovat pod wine. Firma dosud hlášení nepotřebovala z důvodu nedosažení povinného limitu, ale v letošním roce bude asi tuto záležitost řešit.

Internet je zajištěn prostřednictví wi-fi sítě a routeru/firewallu pod Debianem. V případě použití kabelového připojení Chello není také problém je provozovat pod Linuxem (vyzkoušeno v domácnosti).

Firma plánuje v budoucnosti lepší propojení evidence kancelář – výroba (vzdálenost asi 120 km od sebe) sjednocením platformy a výměnou dat – konkrétně se jedná o porovnání skutečné spotřeby materiálu s výrobními kalkulacemi a jejich následné úpravy na základě zkušeností z minulého období a extrapolace nákladových trendů vstupů v budoucnosti. (Řešit se bude v rámci databázové aplikace).

Odhad úspor nákladů firmy po přechodu na Linux a Open Source programy:

V této ceně není zahrnuta hodnota nakonfigurovaného serveru a vlastní aplikace MySQL, cena HW bez monituru byla kolem Kč 14.000,-. Hypotetická úspora Kč 72.000,- bude ještě větší, pokud vezmeme v úvahu nutnost upgradu v budoucnu.

Shrnutí: Po zkušenostech s OS Linux lze konstatovat, že tento operační systém lze plně využít i u mnohem větší firmy a poskytuje téměř veškeré služby, které firma pro svoji činnost potřebuje – korespondence, vytváření tabulek, kontraktace a fakturace, odesílání e-mailů, skenování dokumentů. U menších firem není nutné, aby síť spravoval odborník s vysokými náklady, základní znalosti linuxové problematiky jsou však žádoucí. V případě nutnosti lze ponechat některé stroje pod OS Windows s tím, že lze využít propojení s linuxovými stroji např. prostřednictvím Samby.

Přechod na Linux ve firmě by neměl být okamžitý, ale postupný. Nejprve nasadit aplikace, které mohou běžet i pod Linuxem, až je firma organizačně zvládne, lze přistoupit ke změně OS. Periférie (scanner, tiskárna, digitální fotoaparát) je vhodné vybírat již s ohledem na podporu Linuxu. Stále otevřenou otázkou je vhodný program pro podvojné účetnictví pod Linuxem, který by vyhovoval předpisům platným v ČR. Toto je dosud ve firmě Mila Trading zajišťováno externí firmou.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na vedení firmy.
Dalibor Smolík, ICQ 276825120

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=965