<?
  
function naplnseznam ($albapisne$zvoleno=0)
  {
    
$options="";
    
$vysledek=mysql_query("select id, nazev from $albapisne order by nazev",$GLOBALS["link"]);
    while (
$zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)):
      if (
$zaznam["id"]==$zvoleno)
        
$options.="<option value=\"".$zaznam["id"]."\" selected>".$zaznam["nazev"]."</option>\n";
      else  
        
$options.="<option value=\"".$zaznam["id"]."\">".$zaznam["nazev"]."</option>\n";
    endwhile;
    return 
$options;
  }
    
  if (!
jeadmin()) return;
  
$BudemeZobrazovat=true;
  if (!empty(
$_POST)) // už se odeslalo
  
{
    if (
$_POST["odesli"]=="Přidat píseň")
      if ((
strlen ($_POST["nazevpisne"])>50) | strlen ($_POST["nazevpisne"])<3) echo "Název písně musí mít 3-50 znaků";
      else
      {
        
mysql_query ("insert into pisne (nazev) values ('".$_POST["nazevpisne"]."');"$GLOBALS["link"]);
        
$chyba mysql_error($GLOBALS["link"]);
        if (
$chyba===''$BudemeZobrazovat=false;
        else echo 
"Píseň NEBYLA přidána. Databáze vrátila chybu $chyba";  
      }
    elseif (
$_POST["odesli"]=="Přidat album")
      if ((
strlen ($_POST["nazevalba"])>50) | strlen ($_POST["nazevalba"])<3) echo "Název alba musí mít 3-50 znaků";
      else
      {
        
mysql_query ("insert into alba (nazev) values ('".$_POST["nazevalba"]."');"$GLOBALS["link"]);
        
$chyba mysql_error($GLOBALS["link"]);
        if (
$chyba===''$BudemeZobrazovat=false;
        else echo 
"Album NEBYLO přidáno. Databáze vrátila chybu $chyba";  
      }
    elseif (
$_POST["odesli"]=="Přidat píseň do alba")
    {
      
mysql_query ("insert into obsahyalb (album, pisen) values (".$_POST["zaradit_album"].",".$_POST["zaradit_pisen"].");"$GLOBALS["link"]);
      
$chyba mysql_error($GLOBALS["link"]);
      if (
$chyba===''$BudemeZobrazovat=false;
      else echo 
"Píseň NEBYLA přidána do alba. Databáze vrátila chybu $chyba";      
    }
    elseif (
$_POST["odesli"]=="Odebrat píseň z alba")
    {
      
mysql_query ("delete from obsahyalb where album=".$_POST["zaradit_album"]." and pisen=".$_POST["zaradit_pisen"]." limit 1;"$GLOBALS["link"]);
      
$chyba mysql_error($GLOBALS["link"]);
      if (
$chyba===''$BudemeZobrazovat=false;
      else echo 
"Píseň NEBYLA odebrána z alba. Databáze vrátila chybu $chyba";
    }
  }
if (
$BudemeZobrazovat):?>
  <form method="post" action="index.php?clanek=zadejdiskografii">
  <table>
    <tr>
      <td>Název písně:</td>
      <td><input name="nazevpisne" value="<?echo $_POST["nazevpisne"]?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><input type="Submit" name="odesli" value="Přidat píseň"></td>
    </tr>
  </table>
  </form>

  <form method="post" action="index.php?clanek=zadejdiskografii">
  <table>
    <tr>
      <td>Název alba:</td>
      <td><input name="nazevalba" value="<?echo $_POST["nazevalba"]?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><input type="Submit" name="odesli" value="Přidat album"></td>
    </tr>
  </table>
  </form>

  <form method="post" action="index.php?clanek=zadejdiskografii">
  <table>
    <tr>
      <td>Název alba:</td>
      <td>Název písně:</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <select name="zaradit_album"><?echo naplnseznam("alba",$_POST["zaradit_album"])?></select>
      </td>
      <td>
        <select name="zaradit_pisen"><?echo naplnseznam("pisne",$_POST["zaradit_pisen"])?></select>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <input type="Submit" name="odesli" value="Přidat píseň do alba">&nbsp;
        <input type="Submit" name="odesli" value="Odebrat píseň z alba">
      </td>
    </tr>
  </table>
  </form>
<?else:?>  
  <p>Změna byla zapsána. <a href="index.php?clanek=zadejdiskografii">Zadat diskografii</a></p>
<?endif;?>