<?
  $sifra
= new Crypt_Xtea;  
  
$citlive=$sifra->decrypt(base64_decode(urldecode($_GET["id"])),"T3dX?2.5du");
  
$udaje=explode("|",$citlive);
  
mysql_query("update uzivatele set registracedokoncena=1 where id=".$udaje[0]." and email='".$udaje[1]."';",$GLOBALS["link"]);
  if (
mysql_affected_rows()==1) echo "Vaše registrace byla dokončena.";
  else echo 
"Příkaz nebyl proveden, zřejmě jsou nesprávné parametry nebo již registrace byla dokončena";
?>