<?
  
function JeEmail ($cislo)
  {
    return 
ereg("^.+@.+\..+$",$cislo);
  }

  function 
emailvdb ($email$link)
  {
    
$vysledek=mysql_query("select * from uzivatele where email='".$email."'"$link);
    return (boolean) 
mysql_num_rows($vysledek);
  }  

  function 
prezdivkavdb ($prezdivka$link)
  {
    
$vysledek=mysql_query("select * from uzivatele where prezdivka='".$prezdivka."'"$link);
    return (boolean) 
mysql_num_rows($vysledek);
  }  
  
// tělo skriptu - nejprve si vytvoříme odkaz na databázi
  
$link=mysql_connect(SQL_HOSTSQL_USERNAMESQL_PASSWORD);
  
mysql_select_db(SQL_DBNAME);
  
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
  
  
$BudemeZobrazovat=true;
  if (!empty(
$_POST)) // už se odeslalo
  
{
    
/*
    budeme kontrolovat následující věci:
    1) e-mailovou adresu
    2) zda tam již e-mail není
    3) zda tam již přezdívka není
    4) zda je přezdívka mezi 3 a 50 znaky délky
    5) zda je heslo 3 až 50 znaků dlouhé
    */
    
if (!JeEmail($_POST["email"])) echo "Není zadán platný e-mail";
    elseif (
emailvdb($_POST["email"], $link)) echo "Uvedený e-mail je již registrován";
    elseif (
prezdivkavdb ($_POST["prezdivka"], $link)) echo "Uvedená přezdívka je již registrována";
    elseif ((
strlen ($_POST["prezdivka"])>50) | strlen ($_POST["prezdivka"])<3)echo "Přezdívka musí mít 3-50 znaků";
    elseif ((
strlen ($_POST["heslo"])>50) | strlen ($_POST["heslo"])<3) echo "Heslo musí mít 3-50 znaků";
    else
    {
      
// kontolou jsme prošli
      
$BudemeZobrazovat=false;
      
// poděkujeme uživateli
      
echo "Děkujeme za registraci. Na vaši adresu ".$_POST["email"]." byly zaslány informace pro její dokončení.";
      
// uložíme to do databáze
      
mysql_query ("insert into uzivatele (email, prezdivka, heslo) values ('".$_POST["email"]."', '".$_POST["prezdivka"]."', '".$_POST["heslo"]."');"$link);
      
$lastid=mysql_insert_id();
      
// a sestavíme e-mail s instrukcemi, jak registraci dokončí
      
$path="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["SCRIPT_NAME"]."?clanek=registracedokoncena&amp;id=".$lastid."&amp;email=".$_POST["email"];
      
$telo "Dekujeme Vam za registraci na nasem portale [nazev hudebniho portalu]. Pro dokonceni ".
      
"registrace klepnete na nasledujici odkaz\n".
      
"<a href=\"$path\">$path</a>\n".
      
"Pokud jste se na nasem portale nechteli zaregistrovat, povazujte tento e-mail za bezpredmetny.\n".
      
"Vas [nazev hudebniho portalu] team.";
      
$hlavicky="From: ".$_POST["email"]."\nReturn-Path:".$_POST["email"];
      @
mail ($_POST["email"], "Registrace na portalu"$telo$hlavicky"-f ".$_POST["email"]);
    }
  }
if (
$BudemeZobrazovat):?>
  <form method="post" action="index.php?clanek=registrace">
  <table>
    <tr>
      <td>Přezdívka:</td>
      <td><input name="prezdivka" value="<?echo $_POST["prezdivka"]?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>E-mail:</td>
      <td><input name="email" value="<?echo $_POST["email"]?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Heslo:</td>
      <td><input name="heslo" type = "password" value="<?echo $_POST["heslo"]?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><input type="Submit" name="odesli" value="Zaregistrovat"></td>
    </tr>
  </table>
  </form>
<?endif;?>