<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<?
  $BudemeZobrazovat
=true;
  if (!empty(
$_POST))
  {
    if (empty(
$_POST["chkPHP"]) || empty($_POST["chkDistribuce"]) || empty($_POST["chkClanky"]))
    {
      echo 
"Špatně! Musí se Vám líbit všechno !!!";
    }
    else
    {
      
$BudemeZobrazovat=false;
      if (
$_POST["chkPHP"]) echo "Vám se líbí náš seriál o PHP !!!<BR>\n";
      if (
$_POST["chkPHP"]) echo "Vám se líbí naše sekce distribucí !!!<BR>\n";
      if (
$_POST["chkPHP"]) echo "Vám se líbí naše články !!!<BR>\n";
    }
  }
if (
$BudemeZobrazovat):?>
<form method="POST" action="<?echo $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
  <p><input type="checkbox" name="chkPHP" value="PHP" 
  <?echo empty($_POST["chkPHP"])? "":"CHECKED"?>
  >
  Líbí se mi seriál o PHP.</p>
  <p><input type="checkbox" name="chkDistribuce" value="distribuce"
  <?echo empty($_POST["chkDistribuce"])? "":"CHECKED"?>
  >
  Líbí se mi sekce distribucí.</p>
  <p><input type="checkbox" name="chkClanky" value="články"
  <?echo empty($_POST["chkClanky"])? "":"CHECKED"?>
  >
  Líbí se mi sekce článků</p>
  <p><input type="submit" value="Odeslat" name="odeslano"></p>
</form>
<?endif;?>