<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<?
  $BudemeZobrazovat
=true;
  if (
$_POST["odeslano"]) // tak už se odesílalo a musíme kontolovat
  
{
    if (
strlen($_POST["vzkaz"])==|| strlen($_POST["vzkaz"])>255)
    {
      
// kontrolou jsme neprošli
      
echo "Vzkaz by měl mít mezi 1 - 255 znaků";
    }
    else
    {
      
// kontolou jsme prošli
      
$BudemeZobrazovat=false;
      
?>
      <h1>Náhled vzkazu před uložením</h1>
      <div style="background : Silver;">
      <?echo nl2br($_POST["vzkaz"])?>
      </div>
      <form method="post" action="<?echo $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
        <input type="hidden" name="vzkaz" value="<?echo $_POST["vzkaz"]?>">
          <input type="Submit" name="zpet" value="<< Zpět">
      </form>
      <form method="post" action="40_modify.php">
        <input type="hidden" name="vzkaz" value="<?echo $_POST["vzkaz"]?>">
          <input type="Submit" name="Uložit" value="Uložit >>">
      </form>
      <?
    
}
  }
if (
$BudemeZobrazovat):?>
  <h1>Vložení vzkazu</h1>
  <form method="post" action="<?echo $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
    Váš vzkaz:<br><textarea rows="6" name="vzkaz" cols="40"><?echo $_POST["vzkaz"]?></textarea><br>
      <input type="hidden" name="odeslano" value="true">
      <input type="Submit" name="odeslat" value=">> Náhled">
  </form>
<?endif;?>