<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<h1>Naše kniha hostů</h1>
<p><a href="40_insert.php">Vložit nový záznam do knihy hostů</a></p>
<?
  define 
("ROWS"10);
  
// zde je include souboru s konstantami
  
mysql_connect(SQL_HOSTSQL_USERNAMESQL_PASSWORD);
  
mysql_select_db(SQL_DBNAME);
  if (!isset(
$_GET["celkem"])) //pokud nevíme, kolik bude záznamů tak to zjistíme... 
  
{
    
$vysledek=mysql_query("select count(*) as pocet from kniha_hostu");
    
$zaznam=mysql_fetch_array($vysledek);
    
$celkem=$zaznam["pocet"];
  }
  else
  {
      
$celkem=$_GET["celkem"];
  }
  if (
$celkem>ROWS
  {
    if (!isset(
$_GET["od"])) $od=1; else $od=$_GET["od"]; 
    
$vysledek=mysql_query("select cas, vzkaz from kniha_hostu order by cas desc"." limit ".($od-1).", ".ROWS);
      echo 
"Záznamů: ".$od."-";
    echo ((
$od+ROWS-1)<=$celkem)?($od+ROWS-1):$celkem;
    echo 
" z celkem $celkem&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
       if (
$od==1) echo "Začátek&nbsp;|&nbsp;"
      else echo 
"<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp;od=1\">Začátek</a>&nbsp;|&nbsp;";
       if (
$od<ROWS) echo "Předchozí&nbsp;|&nbsp;"
      else echo 
"<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp;od=".($od-ROWS)."\">Předchozí</a>&nbsp;|&nbsp;";
       if (
$od+ROWS>$celkem) echo "Následující&nbsp;|&nbsp;"
      else echo 
"<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp;od=".($od+ROWS)."\">Následující</a>&nbsp;|&nbsp;";
       if (
$od>$celkem-ROWS) echo "Konec&nbsp;<BR>"
      else echo 
"<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp;od=".($celkem-$celkem%ROWS+1)."\">Konec</a><BR>";
  }
  else
  {
    
$vysledek=mysql_query("select * from kniha_hostu order by cas desc");    
  }
  echo 
"<B>Pokud jste vkládali HTML kód, je při zobrazení ignorován.</B><BR>\n";
  while (
$zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
  {
    echo 
"<p>".date("j.n.Y G:i:s", ($zaznam["cas"]))."<BR>\n";
    echo 
strip_tags($zaznam["vzkaz"])."</p>\n";
  }
?>