<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<?
// odkaz na šifrovací třídu...
// zde je include souboru s konstantami
$sifra= new Crypt_Xtea;

// po přijetí data dekódujeme...
if(isset($_GET["id"])) $id=$sifra->decrypt(base64_decode(urldecode($_GET["id"])),"klíč"); else $id=1;
if(isset(
$_GET["cas"])) $cas=$sifra->decrypt(base64_decode(urldecode($_GET["cas"])),"klíč"); else $cas=time();
if(isset(
$_GET["stranek"])) $stranek=$sifra->decrypt(base64_decode(urldecode($_GET["stranek"])),"klíč")+1; else $stranek=1;

echo 
"<h1>Vítejte na úvodní stránce</h1>";
echo 
"<p>Vaše údaje jsou:";
echo 
"<BR>ID: ".$id;
echo 
"<BR>Čas přihlášení: ".date("j.n.Y G:i:s",$cas);
echo 
"<BR>Počet navštívených stránek po přihlášení: ".$stranek;

// před přenesením zakódujeme...
$id=urlencode(base64_encode($sifra->encrypt((string)$id"klíč")));
$cas=urlencode(base64_encode($sifra->encrypt((string)$cas"klíč")));
$stranek=urlencode(base64_encode($sifra->encrypt((string)$stranek"klíč")));

echo 
"<p><a href=\"51_druha_s.php?id=".$id."&amp;cas=".$cas."&stranek=".$stranek."\">Na nějakou jinou stránku</a>";
?>