LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Tic Tac Toe

Edituj záznam
Kategorie: Javascript
Programovací jazyk: Javascript
Domovská stránka: http://www.javascriptcity.com/
Download:
Tvůrce:
Popis skriptu: Tic Tac Toe
Nároky na klienta: JavaSkript
Nároky na server:
Ukázka spuštěného skriptu
Kód s komentáři:
<html><head></head><body>
<center>
<form>
<b>Tic Tac Toe</b>
<BR><BR>
<input type="text" name="box1" onclick="tic1()" value="" size="3">
<input type="text" name="box2" onclick="tic2()" value="" size="3">
<input type="text" name="box3" onclick="tic3()" value="" size="3">
<BR>
<input type="text" name="box4" onclick="tic4()" value="" size="3">
<input type="text" name="box5" onclick="tic5()" value="" size="3">
<input type="text" name="box6" onclick="tic6()" value="" size="3">
<BR>
<input type="text" name="box7" onclick="tic7()" value="" size="3">
<input type="text" name="box8" onclick="tic8()" value="" size="3">
<input type="text" name="box9" onclick="tic9()" value="" size="3">
<BR><BR>
<input type="button" value=" - Hrát znovu - " onclick="startAgain()">
</form>
<b>Kliknutím spustíš hru</b>
</center>


<script language="javascript">

/*
By: Aaron Conelly
Email: ACJavascript@aol.com
WebSite: www.acjavascripts.com
nesmí se změnit!
*/

var box1=document.forms[0].box1
var box2=document.forms[0].box2
var box3=document.forms[0].box3
var box4=document.forms[0].box4
var box5=document.forms[0].box5
var box6=document.forms[0].box6
var box7=document.forms[0].box7
var box8=document.forms[0].box8
var box9=document.forms[0].box9


var FPlayer=prompt(" Jak se jmenuješ?","player1")
var SPlayer=prompt(" Jak se má jmenovat druhý hráč (ten co dělá kolečka)?","player2")

var boxalert456="Vyhrál jsi "+FPlayer+", spojil jsi Box4, Box5, a Box6"
boxalert456+="\n\n\n"
boxalert456+="______________________\n"
boxalert456+="| | | |\n"
boxalert456+="| | | |\n"
boxalert456+="-------------------------------------------\n"
boxalert456+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert456+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert456+="-------------------------------------------\n"
boxalert456+="| | | |\n"
boxalert456+="| | | |\n"
boxalert456+="-------------------------------------------\n"

var boxalert417="Vyhrál jsi " +FPlayer+", spojil jsi Box1, Box4, a Box7"
boxalert417+="\n\n\n"
boxalert417+="______________________\n"
boxalert417+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert417+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert417+="-------------------------------------------\n"
boxalert417+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert417+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert417+="-------------------------------------------\n"
boxalert417+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert417+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert417+="-------------------------------------------\n"

var boxalert258="Vyhrál jsi " +FPlayer+", spojil jsi Box2, Box5, a Box8"
boxalert258+="\n\n\n"
boxalert258+="______________________\n"
boxalert258+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert258+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert258+="-------------------------------------------\n"
boxalert258+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert258+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert258+="-------------------------------------------\n"
boxalert258+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert258+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert258+="-------------------------------------------\n"

var boxalert123="Vyhrál jsi " +FPlayer+", spojil jsi Box1, Box2 a Box3"
boxalert123+="\n\n\n"
boxalert123+="______________________\n"
boxalert123+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert123+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert123+="-------------------------------------------\n"
boxalert123+="| | | |\n"
boxalert123+="| | | |\n"
boxalert123+="-------------------------------------------\n"
boxalert123+="| | | |\n"
boxalert123+="| | | |\n"
boxalert123+="-------------------------------------------\n"

var boxalert159="Vyhrál jsi " +FPlayer+", spojil jsi Box1, Box5, a Box9"
boxalert159+="\n\n\n"
boxalert159+="______________________\n"
boxalert159+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert159+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert159+="-------------------------------------------\n"
boxalert159+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert159+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert159+="-------------------------------------------\n"
boxalert159+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert159+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert159+="-------------------------------------------\n"

var boxalert369="Vyhrál jsi " +FPlayer+", spojil jsi Box3, Box6, a Box9"
boxalert369+="\n\n\n"
boxalert369+="______________________\n"
boxalert369+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert369+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert369+="-------------------------------------------\n"
boxalert369+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert369+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert369+="-------------------------------------------\n"
boxalert369+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert369+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert369+="-------------------------------------------\n"

var boxalert789="Vyhrál jsi " +FPlayer+", spojil jsi Box7, Box8, a Box9"
boxalert789+="\n\n\n"
boxalert789+="______________________\n"
boxalert789+="| | | |\n"
boxalert789+="| | | |\n"
boxalert789+="-------------------------------------------\n"
boxalert789+="| | | |\n"
boxalert789+="| | | |\n"
boxalert789+="-------------------------------------------\n"
boxalert789+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert789+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert789+="-------------------------------------------\n"

var boxalert357="Vyhrál jsi " +FPlayer+", spojil jsi Box3, Box5, a Box7"
boxalert357+="\n\n\n"
boxalert357+="______________________\n"
boxalert357+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert357+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert357+="-------------------------------------------\n"
boxalert357+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert357+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert357+="-------------------------------------------\n"
boxalert357+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert357+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert357+="-------------------------------------------\n"

function tic1(){

if(box1.value==""){
box1.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box1.value==" X " && box2.value==" X " && box3.value==" X "){
alert(boxalert123)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box1.value==" X " && box5.value==" X " && box9.value==" X "){
alert(boxalert159)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box1.value==" X " && box4.value==" X " && box7.value==" X "){
alert(boxalert417)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}
function tic2(){
if(box2.value==""){
box2.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box2.value==" X " && box1.value==" X " && box3.value==" X "){
alert(boxalert123)
}else
if(box2.value==" X " && box5.value==" X " && box8.value==" X "){
alert(boxalert258)
}else{
circle()
}
}
function tic3(){
if(box3.value==""){
box3.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box3.value==" X " && box2.value==" X " && box1.value==" X "){
alert(boxalert123)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box3.value==" X " && box6.value==" X " && box9.value==" X "){
alert(boxalert369)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box3.value==" X " && box5.value==" X " && box7.value==" X "){
alert(boxalert357)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}
function tic4(){
if(box4.value==""){
box4.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box4.value==" X " && box1.value==" X " && box7.value==" X "){
alert(boxalert417)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box4.value==" X " && box5.value==" X " && box6.value==" X "){
alert(boxalert456)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}
function tic5(){
if(box5.value==""){
box5.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box5.value==" X " && box4.value==" X " && box6.value==" X "){
alert(boxalert456)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box5.value==" X " && box2.value==" X " && box8.value==" X "){
alert(boxalert258)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box3.value==" X " && box5.value==" X " && box7.value==" X "){
alert(boxalert357)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box1.value==" X " && box5.value==" X " && box9.value==" X "){
alert(boxalert159)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}
function tic6(){
if(box6.value==""){
box6.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box6.value==" X " && box3.value==" X " && box9.value==" X "){
alert(boxalert369)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box4.value==" X " && box5.value==" X " && box6.value==" X "){
alert(boxalert456)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}
function tic7(){
if(box7.value==""){
box7.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box7.value==" X " && box4.value==" X " && box1.value==" X "){
alert(boxalert417)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box7.value==" X " && box5.value==" X " && box3.value==" X "){
alert(boxalert357)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box7.value==" X " && box8.value==" X " && box9.value==" X "){
alert(boxalert789)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}
function tic8(){
if(box8.value==""){
box8.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box8.value==" X " && box7.value==" X " && box9.value==" X "){
alert(boxalert789)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box8.value==" X " && box5.value==" X " && box2.value==" X "){
alert(boxalert258)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}
function tic9(){
if(box9.value==""){
box9.value=" X "
}else{
alert("Zde již křížek je. Vzdal jsi se svého tahu!")
}
if(box9.value==" X " && box6.value==" X " && box3.value==" X "){
alert(boxalert369)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box9.value==" X " && box8.value==" X " && box7.value==" X "){
alert(boxalert789)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box9.value==" X " && box5.value==" X " && box1.value==" X "){
alert(boxalert159)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else{
circle()
}
}

function circle(){

var boxalert4562="Vyhrál jsi "+SPlayer+", spojenímBox4, Box5, and Box6"
boxalert4562+="\n\n\n"
boxalert4562+="______________________\n"
boxalert4562+="| | | |\n"
boxalert4562+="| | | |\n"
boxalert4562+="-------------------------------------------\n"
boxalert4562+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert4562+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert4562+="-------------------------------------------\n"
boxalert4562+="| | | |\n"
boxalert4562+="| | | |\n"
boxalert4562+="-------------------------------------------\n"

var boxalert4172="Vzhrál jsi " +SPlayer+", spojenímBox1, Box4, and Box7"
boxalert4172+="\n\n\n"
boxalert4172+="______________________\n"
boxalert4172+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert4172+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert4172+="-------------------------------------------\n"
boxalert4172+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert4172+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert4172+="-------------------------------------------\n"
boxalert4172+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert4172+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert4172+="-------------------------------------------\n"

var boxalert2582="Vzhrál jsi " +SPlayer+", spojenímBox2, Box5, and Box8"
boxalert2582+="\n\n\n"
boxalert2582+="______________________\n"
boxalert2582+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert2582+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert2582+="-------------------------------------------\n"
boxalert2582+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert2582+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert2582+="-------------------------------------------\n"
boxalert2582+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert2582+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert2582+="-------------------------------------------\n"

var boxalert1232="Vzhrál jsi " +SPlayer+", spojenímBox1, Box2 and Box3"
boxalert1232+="\n\n\n"
boxalert1232+="______________________\n"
boxalert1232+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert1232+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert1232+="-------------------------------------------\n"
boxalert1232+="| | | |\n"
boxalert1232+="| | | |\n"
boxalert1232+="-------------------------------------------\n"
boxalert1232+="| | | |\n"
boxalert1232+="| | | |\n"
boxalert1232+="-------------------------------------------\n"

var boxalert1592="Vzhrál jsi " +SPlayer+", spojenímBox1, Box5, and Box9"
boxalert1592+="\n\n\n"
boxalert1592+="______________________\n"
boxalert1592+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert1592+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert1592+="-------------------------------------------\n"
boxalert1592+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert1592+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert1592+="-------------------------------------------\n"
boxalert1592+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert1592+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert1592+="-------------------------------------------\n"

var boxalert3692="Vzhrál jsi " +SPlayer+", spojenímBox3, Box6, and Box9"
boxalert3692+="\n\n\n"
boxalert3692+="______________________\n"
boxalert3692+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3692+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3692+="-------------------------------------------\n"
boxalert3692+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3692+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3692+="-------------------------------------------\n"
boxalert3692+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3692+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3692+="-------------------------------------------\n"

var boxalert7892="Vzhrál jsi " +SPlayer+", spojenímBox7, Box8, and Box9"
boxalert7892+="\n\n\n"
boxalert7892+="______________________\n"
boxalert7892+="| | | |\n"
boxalert7892+="| | | |\n"
boxalert7892+="-------------------------------------------\n"
boxalert7892+="| | | |\n"
boxalert7892+="| | | |\n"
boxalert7892+="-------------------------------------------\n"
boxalert7892+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert7892+="| $$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ |\n"
boxalert7892+="-------------------------------------------\n"

var boxalert3572="Vzhrál jsi " +SPlayer+", spojenímBox3, Box5, and Box7"
boxalert3572+="\n\n\n"
boxalert3572+="______________________\n"
boxalert3572+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3572+="| | | $$$$$$ |\n"
boxalert3572+="-------------------------------------------\n"
boxalert3572+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert3572+="| | $$$$$$ | |\n"
boxalert3572+="-------------------------------------------\n"
boxalert3572+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert3572+="| $$$$$ | | |\n"
boxalert3572+="-------------------------------------------\n"

alert("Its Circles Turn Now")

if(box1.value!=" X " && box1.value!=" O "){
box1.value=" O "
}else if(box1.value==" X " | box1.value==" O " && box8.value!=" X " && box8.value!=" O "){
box8.value=" O "
}else if(box8.value==" X " | box8.value==" O " && box3.value!=" O " && box3.value!=" X "){
box3.value=" O "
}else if(box3.value==" X " | box3.value==" O " && box6.value!=" O " && box6.value!=" X "){
box6.value=" O "
}else if(box6.value==" X " | box6.value==" O " && box9.value!=" O " && box9.value!=" X "){
box9.value=" O "
}else if(box9.value==" X " | box9.value==" O " && box2.value!=" O " && box2.value!=" X "){
box2.value=" O "
}else if(box2.value==" X " | box2.value==" O " && box7.value!=" O " && box7.value!=" X "){
box7.value=" O "
}else if(box7.value==" X " | box7.value==" O " && box5.value!=" O " && box5.value!=" X "){
box5.value=" O "
}else if(box5.value==" X " | box5.value==" O " && box4.value!=" O " && box4.value!=" X "){
box4.value=" O "
}

if(box1.value==" O " && box2.value==" O " && box3.value==" O "){
alert(boxalert1232)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box1.value==" O " && box4.value==" O " && box7.value==" O "){
alert(boxalert4172)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}else
if(box1.value==" O " && box5.value==" O " && box9.value==" O "){
alert(boxalert1592)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}
if(box2.value==" O " && box5.value==" O " && box8.value==" O "){
alert(boxalert2582)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}
if(box4.value==" O " && box5.value==" O " && box6.value==" O "){
alert(boxalert4562)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}
if(box3.value==" O " && box6.value==" O " && box9.value==" O "){
alert(boxalert3692)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}
if(box7.value==" O " && box8.value==" O " && box9.value==" O "){
alert(boxalert7892)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}
if(box3.value==" O " && box5.value==" O " && box7.value==" O "){
alert(boxalert3572)
if(confirm(" Hrát znovu ")){
startAgain()
}else{
alert("Nu dobrá :D")
}
}
}

function startAgain(){
box1.value=""
box2.value=""
box3.value=""
box4.value=""
box5.value=""
box6.value=""
box7.value=""
box8.value=""
box9.value=""
}

</script>
</body>
</html>
Zadal/a: Yippee


pridej.cz

> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze