LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Internetové bankovnictví v Linuxu (7) - eBanka

eBanka se chlubí svým přímým bankovnictvím, vždyť za internet banking už dostala nejedno ocenění - a nutno říct, že oprávněně.

12.7.2004 08:00 | Ondřej Čečák | Články autora | přečteno 22312×

O bance, profil

eBanka logo

eBanka, a.s. (do 24. 10. 1997 Zemská banka, a.s. a následně do 28. 5. 2001 Expandia Banka, a.s.) je českým peněžním ústavem bez podílu zahraničního kapitálu. Licenci získala 28. 12. 1990 a činnost zahájila od 1. 1. 1991.

Na oficiálních stránkách eBanky se můžete dočíst:

Jsme dynamická a moderní banka, člen finanční skupiny České pojišťovny, která nabízí široké spektrum bankovních služeb pro fyzické osoby a firmy. Jako první banka v České republice jsme nabídli našim klientům možnost využívání služeb přímého bankovnictví. Neustálé zdokonalování současných služeb a rychlý vývoj nových produktů, spolu s vytvářením osobních vztahů s klienty, umožňuje vám i bance být vždy o několik kroků před ostatními. V tomto trendu chceme pokračovat i v budoucnu.

Zajímavou funkcí eBanky je práce s prostředky v reálném čase, všechny vnitrobankovní transakce by měly proběhnout do pěti minut od zadání operace.

Internetové bankovnictví

eBanka byla první bankou v České republice, která začala poskytovat přímé bankovnictví prostřednictvím internetu a mobilního telefonu a téměř od začátku fungovalo její internetové bankovnictví skvěle s alternativními prohlížeči. Proto nás trošku překvapila zamítnutá žádost o vytvoření testovacího účtu se zvláštními podmínkami kvůli nezaručené kompatibilitě OS.

Demo

eBanka o sobě říká, že je jedinou bankou na světě, která provozuje demoverzi internetového bankovnictví v plném rozsahu poskytovaných služeb. A má pravdu – přihlásíte se buďto pomocí virtuálního autentizačního kalkulátoru nebo mobilního telefonu a můžete plnohodnotně spravovat svůj účet s virtuální měnou – počáteční vklad je 500 000 eK. Vyzkoušet si můžete opravdu vše, co eBanka nabízí.

Přihlásit se můžete pomocí Osobního nebo Mobilního Ek. Tato zařízení jsou pak reprezentována java appletem, který má fungovat stejně jako skutečné zařízení. Protože vám bude vytvořen skutečný (ale testovací) účet, bude nutná vaše registrace.

Velice pěkné je, že demo je v šedé barvě, která je velmi odlišná od standardní tmavě modré a proto je zřejmé, jestli se jedná o demoverzi nebo o ostrý produkt.

První problém je už při přihlašování, displej autentizačního kalkulátoru bohužel nemá dostatečně velký displej (takto se ale chová pouze v linuxu), a tak je přečtení a následné zadání trošku ztížené. Občas se také stávalo, že systém nereagoval jak měl a jednou se mi nepovedlo dokončit příkaz k úhradě. V ostré verzi jsem si ale ničeho podobného nevšiml, takže to bylo způsobeno nejspíše přetíženým systémem.

Virtuální kalkulátor Virtuální mobilní telefon Příkaz k úhradě

Zabezpečení

K aplikaci (teď už ostrého) internetového bankovnictví se můžete přihlásit několika způsoby. Tím prvním je použitím mobilního Elektronického klíče (El). Přístup k tomuto klíči zprostředkovává SIM Toolkitová aplikace nahraná v telefonu, která je samotná chráněna bankovním PINem a ještě šifruje komunikaci s bankou. Jediné co je třeba je dosah signálu domácí nebo roamingové sítě.

poměrně neš»astné filosofie Další možností je přihlášení pomocí internetového Elektronického klíče. V podstatě se jedná o podepisování každé akce elektronickým certifikátem. Oficiální SW požadavky jsou OS MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 nebo XP, browser MS Internet Explorer 5.0 a vyšší nebo Netscape Navigator 6.1 s zapnutou podporou javy (SUN) a ActiveX. Právě nutnost použití ActiveX by mohla být problémem, protože v linuxu tato technologie firmy Microsoft neběží. Přístup k certifikátu je samozřejmě chráněn heslem, které se dá v případě potřeby libovolně měnit.

Poslední možností je autentizace pomocí Osobního Elektronického klíče. Jedná se o přihlášení autentizačním kalkulátorem, který po zadání PINu vygeneruje jednorázové heslo pro přihlášení, a který je dále nutný pro autorizaci aktivních transakcí. Právě touto metodou jsem se přihlašoval k bankovní aplikaci. Po přihlášení máte navíc možnost zjistit, jestli tím, s kým komunikujete, je skutečně banka (opět ověření pomocí kalkulátoru, pro představu se podívejte na screenshot).

Komunikace s bankou je samozřejmě šifrována, o to se stará protokol SSL.

Banka se nijak netají s tím, jak nakládá s ochranou vlastních dat. Jejich IS běží na "geograficky vzdáleném clusteru" a to znamená, že v případě selhání jednoho ze strojů je tento nahrazen novým. IS je rozdělen do dvou pracovišť a každé je v případě zasažení jednoho např. živelní katastrofou připraveno převzít funkci toho druhého (při normálním provozu si rozdělují práci mezi sebe).

Ochrana dat před selháním lidského faktoru je zajištěna systémem "čtyř očí", což fakticky znamená, že všechny významné operace musí schválit dvě oprávněné osoby. Zásadně by mělo být dodržováno oddělení rolí operátorů a správců systémů.

Banka také doporučuje používat bezpečný počítač.

Podpora alternativních prohlížečů

Oficiální SW požadavky jsou pouze prohlížeč WWW stránek (zaručená kompatibilita je u prohlížečů Internet Explorer 5.0 a vyšší a Netscape Navigator 4.7.x a 6.1 a vyšší). Při použití alternativních prohlížečů na platformě MS Windows jsem nezaznamenal žádné problémy. Vzhledově je stránka stejná ve všech testovaných prohlížečích – MS Internet Explorer 6.0, Mozilla 1.7 a Opera 7.51 (na screenshotech níže v tomto pořadí).

Internetové bankovnictví pod linuxem

Pod linuxem fungovalo vše jak má – s výjimkou prohlížeče Konqueror (poněkud postarší verze 3.1.0) a Elinks (verze 0.4pre5).

Elinks nefungoval vůbec, nenačetl správně formulář pro přihlášení, takže tím končil. Problémy v konqueroru byly jiné – nezobrazuje správně některé formuláře napoprvé, občas se ztratí spojení s bankou (což znamená, že je třeba se znovu přihlásit) atp. Rozhodně se nedá doporučit pro aktivní používání (tedy alespoň tato verze).

Na prvních třech screenshotech jsou porovnány jednotlivé prohlížeče v zobrazení formuláře pro platby na adresu a javascriptovým menu, následující ukazují menu řešené java appletem (s výjimkou nefunkčního konqueroru).

Aplikace internetového bankovnictví

U eBanky je internetové bankovnictví opravdu důležité – nabízí ho už od počátku a musím uznat, že aplikace je opravdu velmi kvalitní.

Navigace v aplikaci je vyřešena pomocí menu v levém sloupci, které může mít dvě podoby – rozbalovací javascriptové nebo menu v java appletu. Testované prohlížeče neměli s javascriptem ani s javou žádné problémy a vše se zobrazovalo tak, jak má. V případě potřeby si můžete menu rychle přepnout pomocí ikonky dole.

U firemního účtu (který jsme testovali) je kromě menu vlevo několik odkazů na horní liště, které nabízí firmám služby, které by se jich mohly týkat – firemní pojištění od České spořitelny a Trade Finance.

V případě osobního účtu (který je k dispozici v demoverzi) je na této liště odkaz na hypotéku, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a podílové fondy.

Jak už bylo řečeno, samotné menu je řešeno stromově a vůbec nezáleží, jestli je v javasciptu nebo v javě, funkčně jsou stejné. První položka je nazvána Hlavní stránka a po přihlášení se dostanete právě na ni (resp. Přehled), kde rychle vidíte tabulku s uloženými prostředky. Také si zde můžete nechat zobrazit karetní blokace, průměrný zůstatek od začátku měsíce nebo interní zprávy.

Následující položkou je Historie účtu. V první podpoložce Pohyby na účtu jsou archivovány všechny pohyby po dobu 370 dní, které si můžete nechat zobrazit všechny (na jedné stránce max. po 50 transakcích), položky za dnešní den, za posledních 7 dní, za aktuální měsíc, za poslední 2 měsíce, transakce týkající se platebních karet, příjmů a výdajů.

Komplexnější vyhledávání je trošku složitější, nejprve si musíte definovat předmět v Nastavení - Nastavení předmětu. Zde je možno nastavit filtrování podle období, čísla účtu, konstantního, variabilního nebo specifického symbolu a nebo účelu. Po definování těchto položek si vyberete ikonku, kterou předmětu přiřadíte. Po uložení se tato ikonka zobrazí na Hlavní stránce v přehledu a po klepnutí na ni prohledá celou dostupnou historii a v závislosti na nastavení vzestupně nebo sestupně vypíše odpovídající transakce.

V Historii účtu si také můžete nechat zobrazit přehled denních zůstatků opět podle různých časových kritérií, měsíční výpisy za posledních 370 dní, přehled tuzemských a zahraničních plateb, přehled konverzí, přehled nerealizovaných inkas a přehled online nákupů pomocí eBankovního účtu.

Třetí položkou menu jsou Platby, konverze, které jak je patrné z názvu, umožňují zadávaní jednorázových, trvalých a zahraničních příkazů (a také jejich přehled). U všech položek, kterých se to může týkat je k dispozici pomocná tabulka – např. seznam bank, konstatních symbolů a podobně. Dále je zde možné provést měnovou konverzi, platbu na adresu (adresátovi přijde volitelně do vlastních rukou složenka typu B, kterou si může nechat proplatit na libovolně pobočce České pošty) a hlášení výběrů hotovosti (v případě že byste chtěli vybrat více něž 100 000 Kč či jiné měny ve stejné hodnotě). Také si zde můžete definovat vzory, které fungují jako šablony pro časté platby.

Editace vzoru Nastavení předmětu

Následující položky jsou u firemního účtu přímo v menu na rozdíl od osobního účtu, kde jsou v horní liště – Inkasa (umožňuje povolení inkasa, SIPO, zadání příkazu k jednorázovému nebo trvalému inkasu, zadání inteligentního inkasa, které pokud zůstatek na účtu klesne pod definovanou úroveň zadá příkaz a také je zde možné nadefinovat si vzory pro opakované transakce), Termínované vklady (zadání a správa termínovaného vkladu, revolvingového termínovaného vkladu, inteligentního revolvingového termínovaného vkladu – sleduje výši peněžních prostředků na běžném účtu a dle nastavení zjištěný přebytek automaticky přidává k termínovanému vkladu, popř. doplní chybějící finance na běžný účet; a také spořícího revolvingového termínovaného vkladu).

Platební karty je šestá položka a umožňuje zobrazit přehled transakcí platebními kartami, přehled karetních blokací (přehled autorizovaných transakcí platební kartou), přehled nastavení platebních karet (zda a které jsou aktivní). Dále je zde možné požádat o novou platební kartu, zobrazit přehled a stav žádostí a potvrzení převzetí platební karty.

Další položka v menu nese název Charge karty a zde můžete požádat o karetní úvěrový rámec účtu (součástí žádosti je ale bohužel soubor informací o firmě, který se vytváří pomocí win32 aplikace Úvěr).

Zadávání příkazů pomocí dávek a nastavení této služby se nachází pod položkou Dávková komunikace. Také se zde nachází přehled přijatých a odeslaných dávek, které lze třídit podle časových intervalů nebo podle stavu (chybné dávky).

Další položky jsou odkazy na nápovědu a popisují způsob získání kontokorentního, investičního úvěru, revolvingového úvěru na financování pohledávek a revolvingový úvěr na oběžné prostředky.

V pořadí už jedenácté položce Informuj mě si můžete bohatě nastavit informace. Informování můžete být o zůstatku, platbách, inkasu a blokacích. Jako komunikační kanál je možno použít faxu, SMS, emailu, obyčejné pošty, pošty s potvrzením banky, faxu s potvrzením banky, vnitřní schránky eBanky a doporučeně s potvrzením banky. Velice pěkné je, že tato nabídka je opravdu velice podrobná a má bohaté možnosti nastavení, např. platnost, podmínky a také možnost definování obsahu zprávy pomocí tzv. zástupek (takto se definujete co do obsahu chcete, nabídka pokrývá téměř všechny možnosti událostí).

Informace o změně zůstatku Žádost o vydání platební karty

Následující položka Nastavení umožňuje nastavení účtu (měnu, zda je účet aktivní, účet pro poplatky a úroky apod.), nastavení uživatele (např. oslovení, typ menu, odlišování debetních pohybů, počet transakcí na stránku, povolení kontextové nápovědy a nebo třeba jazyk – dostupná je čeština, cestina bez diakritiky a angličtina), nastavení výpisů (kam a jak mají chodit), adresář, povolení záporného zůstatku, nastavení předmětu (filtrování transakcí, které je popsáno výše), přehled účelů (pomocí nich pak můžete filtrovat v přehledu), nastavení internetového elektronického klíče a nastavení došlých zahraničních plateb.

Dále je zde nápověda, odkaz na kontakty (vašeho bankéře), oficiální stránky a možnost odhlášení.

Závěr, zhodnocení

Internetové bankovnictví eBanky bylo zatím to nejlepší, které bylo v tomto seriálu testováno. Kromě docela složitého vyhledávání v historii transakcí mu nejde prakticky nic vytknout.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Zkušenosti s eBankou 12.7.2004 18:48 Antonín Slejška
Internet Klic 19.7.2004 12:05 Almad
GEnius 1.9.2004 15:23 Josef Šmidrkal
pristupy 1.6.2005 01:28 Tomáš Fuk
L Re: pristupy 1.6.2005 06:54 Ondřej Čečák
historie 9.11.2006 00:22 Zdeny
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze