LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> PHP knihovny - Smarty III

V tomto díle Smarty knihoven je seznámení s řídícími strukturami použitelnými ve Smarty šablonách a s některými funkcemi poskytovanými tímto šablonovacím systémem.

14.3.2005 15:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 14071×

Řídící struktury

Smarty šablony poskytují tvůrci www stránek, který je používá zákldní cykly, nebo jejich ekvivalenty poskytované PHP, podmínky, kterými lze například řídit, které části stránky zobrazí. Na tomto místě tutoriálu budou zvedeny je přímo vestavěné funkce Smarty.

Podmínka if

Smarty poskytují příkaz podmínky stejným způsobem, jako PHP, tj. včetně stejných operátorů a logických spojek. Relační operátory lze alternovat způsobem, který je známý především programátorům, kteří psali někdy v jazyce Fortran, zejména v jeho starších verzích, než uměl běžnou formu zápisu těchto operátorů. Následující tabulka je v podstatě přejata z originální dokumentace. Podpora těchto alternativních zápisů byla přidána pravděpodobně proto, aby se Smarty mohli pracovat i designéři nemající znalosti z programování.

operátor PHP ekvivalent alternativa příklad význam
== == eq $a eq $b rovno
!= != ne;neq $a neq $b různé
> > gt $a gt $b větší než
< < lt $a lt $b menší než
>= >= ge; gte $a ge $b větší, nebo roven než
<= <= le; lte $a lte $b menší, než
! ! not not $a negace
% % mod $a mod $b zbytek celočíselného dělení
is [not] div by !($a%$b)
[($a%$b)]
  $a is not div by $b test [ne]dělitelnosti dvou čísel
is [not] even !($a%2)
[($a%2)]
  $a is [not] even Test sudosti [lichosti] čísla
is [not] even by !(($a/$b)%2)
[(($a/$b)%2]
  $a is [not] even by $b Test je-li výsledek dělení sudý [lichý]
is [not] odd ($a%2)
[!($a%2)]
  $a is [not] odd Test lichosti [sudosti] čísla
is [not] odd by (($a/$b)%2)
[!(($a%$b)]
  $b is [not] odd by $b Test lichosti [sudosti] výsledku dělění

Zápis !($a/$b) má stejný význam jako ($a/$b)==0, zápis ($a/$b) je ekvivalentní zápisu ($a/$b)!=0.

Podmínka if se skládá z několika větví. prvním příkazem je {if podminka}, může následovat {elseif podminka}, nebo {else} dle potřeby existence více větví, konečný příkaz, kterým se uzavírá poslední větev je {/if}. Podmínky se píší bez závorek, při použití alternativního způsobu zápisu podmínek je nutné mezi podmínkami a proměnnými dělat mezery. výrazy v podmínkách lze spojovat pomocí logických spojek &&, and, || a or.

Složitější, vícenásobné větvení je ve Smarty realizovatelné pouze pomocí sekvencí {if} ... <{elseif} ... >{else}, konstrukce switch ve Smarty neexistuje, ale dá se použít, protože použitím příkazů {php} a {/php}, pro ukončení bloku PHP, příkazů lze vložit PHP příkazy, ale je to velmi nečisté řešení.

Cyklus foreach

Oblíbený cyklus z PHP, který se používá pro zpracování pole hodnot. Obecně je práce s Polom ve Smarty velice častá, protože výstupy z databáze jsou většinou uloženy do pole. Příkazy a tagy, které se zpracovávají v cyklu foreach jsou uzavřeny mezi pár příkazů {foreach parametry} ... {foreachelse} ... {/foreach}, pokud vstupní pole neobsahuje žádné hodnoty, je zpracován blok mezi {foreachelse} a {/foreach}.

Parametry cyklu jsou následující:

 • from - název vstupního pole, které předtím musí být asociováno
 • item - proměnná/pole, kam je uložen řádek z pole.
 • key - proměnná do které je uložen název klíče pole
 • name - jméno cyklu foreach pro přístup k dalším vlastnostem cyklu

Použití všech parametrů není nutné, povinými jsou v podstatě jen from a item. Pouze parametr from se nastavuje přímo jako asociované pole, další parametry definují pouze názvy, tj. zapisují se bez znaku $ (string) s výjimkou, která je známa z použití v PHP, kdy v proměnné je uveden název proměné. Parametry from, key a item (respektive vstupní pole přiřazené do from a proměnné jejichž názvy jsou přiřazeny key a name) jsou ekvivalentní použití v PHP cyklu foreach($from as $key=>$item).

Data, z pole procházeného v cyklu, jsou v proměnné $itemname.policko, například $ceny.natural95 zobrazí cenu benzínu Natural 95 z pole benzínových čerpadel. Výstupní data mohou obsahovat další pole (v případě dvou a vícerozměrných polí na vstupu), které potom můžeme zpracovat dalším cyklem.

Další dostupné vlastnosti cyklu foreach jsou dostupné přes proměnnou $smarty.foreach.jmeno.vlastnost, kde jméno je uvedené v nastavitelném parametru name a vlastnosti jsou vyjmenovány níže:

 • iteration - číselná hodnota,při prvním průchodu cyklem má hodnotu 1 a s každým průchodem cyklem se zvětšuje. Používá se pro zobrazení čísla průchodu, případně pro rozhodování v případě, že pro zobrazení je použita vícesloupcová sazba.
 • first - logická hodnota, která ukazuje, že se jedná o první průchod polem.
 • last - logická hodnota, udávající, že se jedná o poslední průchod polem.
 • show - logická hodnota, udávající, jestli bude zobrazen blok za {foreach}, je-li false, bude zobrazena část za {foreachelse}.

Cyklus section

Cyklus {section parametry} ... {/section} lze použít stejným způsobem, jako foreach, ale má mnohem větší možnosti nastavení, kromě jiného umožnuje nastavení počáteční hodnoty a kroku cyklu. Požadované parametry cyklu jsou loop a name. Podobně jako foreach je použitelná i větev {sectionelse}, která se vykonává v případě, že pole, které je určeno direktivou loop.

Přístup k hodnotám procházeného asociativního pole se realizuje zápisem pole se realizuje pomocí $loop[name].policko, názorněji je tento přístup ukázán v příkladu. K položkám neasociativního pole se přistupouje pomocí syntaxe $policko[name], například $price[pumpa].

Parametry cyklu jsou:

 • name - jméno sekce, používá se pro přístup k vlastnostem cyklu
 • loop - vstupní pole k zobrazení/projítí
 • start - index, od kterého začíná procházení pole, počáteční hodnota je 0. Tuto hodnotu lze napsat i zápornou, v tom případě se počátek procházení cyklu odpočítá od konce. Například je-li na vstupu pole o 15 prvcích a start je nastaven na hodnotu -2, startovní prvek cyklu bude 13.
 • step - krok iterace cyklu, defaultní hodnota je 1. číselnou hodnotu lze vložit zápornou a potom je pole procházeno zpětně. Při nastavení start=1 a step=3 budou indexy při procházení pole postupně 0, 3, 6, ...
 • max - číselná hodnota s výchozí hodnotou nastavenou na 1, udává, kolikrát se bude celý cyklus opakovat.

Vlastnosti cyklu, jsou dostupné přes proměnnou $smarty.section.jmeno.vlastnost, kde je jméno nastaveno parametrem name a seznam vlastností je uveden níže:

 • index - aktuální číslo indexu smyčky, závisí na počátečním nastavení parametrů start a step
 • index_prev - index předchozí iterace cyklu
 • index_next - index další iterace cyklu
 • iteration; rownum - číslo aktuální iterace cyklu, startovní hodnota je 1. Tato hodnota není ovlivněna nastavením parametrů start, step a max. Prosté počítadlo ukazující pokolikáté cyklus probíhá
 • first - logická hodnota, která je nastavena na true při prvním průchodu smyčkou
 • last - podobné, jako předchozí, ale pro poslední průchod
 • loop - podobné vlastnostem iteration a rownum, ale zůstává dostupná i mimo cyklus
 • show - logická hodnota, která ukazuje, zda-li bude blok zobrazen. Použití je stejné jako u cyklu foreach
 • total - číselná hodnota, která udává, kolikrát cyklus bude celkově probíhat. Hodnota je dostupná uvnitř cyklu a za ním.

Příkaz php

Tento příkaz již svou strukturou nepatří mezi řídící struktury, ale pomocí něj se dají obejít některá omezení, která s sebou použití Smarty šablon přináší, mezi něž patří například neexistence příkazu ekvivalentního příkazu switch. Zpracování a zobrazení dat v šabloně je nevhodné, protože je tím narušeno oddělení zpracování dat a prezentace.

Syntaxe je podobná klasickému HTML+PHP souboru, zápis je {php} ... {/php}, jedná se tedy opět o párový příkaz.

Příklady

Příklady jsou pro tento díl ve stažitelné příloze. Přístup k databázi je konfigurovatelný v souboru './_superconfig/config.php'. Příloha ke stažení je zde

Závěr

V tomto díle byly probrány základní řídící struktury pro použití ve Smarty šablonách. V příštím budou další funkce použitelné při Tvorbě stránek, includování dalších šablon (části opakující se ve všech stránkách), cyklus nevázaný na vstupní pole a další.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:04 / Jan Ober
Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:00 / Jan Ober
Re: Gimp

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2022) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze