LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Apache Struts (6) - akce Struts

Dostáváme se k části řadiče rámce Struts, probereme si jednotlivé druhy akcí a ukážeme jejich konfiguraci ve struts-config.xml.

16.5.2005 06:00 | Miroslav Holubec | Články autora | přečteno 11408×

org.apache.struts.action.Action

je základem celého rámce, v potomcích této abstraktní třídy se nachází veškerá rozhodovací logika, jenž určuje řízení toku, a zároveň tvoří můstek mezi požadavkem klienta a business logikou naší aplikace. Každý potomek této třídy by se měl zabývat jedním specifickým úkolem, který by měl předat do vnitřní logiky k vyřízení, a posléze vyhodnotit výsledek a určit kam předat další řízení toku. Typickým představitelem je dialog pro změnu hesla uživatele. Uživatel odešle do akce formulář s hodnotou starého hesla a nového zadaného pro kontrolu dvakrát. Konfigurace v souboru struts-config.xml vypadá takto:

 <form-beans>
  <form-bean name="PasswordForm" type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm">
   <form-property name="oldPassword" type="java.lang.String" />
   <form-property name="password" type="java.lang.String" />
   <form-property name="password2" type="java.lang.String" />
  </form-bean>
 </form-beans>
 
 <action-mappings>
  <action path="/password/change" 
        type="cz.linuxsoft.web.struts.shop.actions.PasswordAction" 
	    name="PasswordForm" 
	    scope="request" 
	    input="/pages/password.jsp" 
	    validate="true">
   <forward name="failure" path="/pages/password.jsp" />
   <forward name="success" path="/pages/welcome.jsp" />
  </action>
 </action-mappings>

Veškerou kontrolu dat na úrovni prezentační části provedeme validátorem Struts. Všechny políčka formuláře jsou nutné, nové heslo má minimální delku 5 znaků a validátor ještě musí ověřit, zda jsou nová hesla stejná. Řešení můžete brát jako domácí úkol, každopádně pokud byste si nevěděli rady, nezoufejte a stahujte z odkazu uvedeného níže...

Samotná akce dědí metodu nadtřídy pojmenovanou execute(), jenž vrací objekt typu ActionForward, což je vlastně přesměrování na další akci či JSP stránku. Následuje komentovaný kód, myslím si, že je natolik čitelný, že už nepotřebuje další výklad. Snad jen ukládání zpráv do requestu (požadavku) si zaslouží menší ujasnění - nejprve je nutné vytvořit objekt ActionMessages, do kterého postupně přidáváme samotné zprávy, které nakonec uložíme do requestu pomocí metody saveMessages() nebo saveErrors().

public class PasswordAction extends Action
{

 public ActionForward execute(ActionMapping    mapping, 
                ActionForm     form, 
                HttpServletRequest request, 
                HttpServletResponse response) 
                throws Exception
 {
  //vytvoř nový objekt messages pro předání informací zpět na stránku jsp
  ActionMessages messages = new ActionMessages();
  //zkopíruj form do objektu DTO
  Password password = new Password();
  BeanUtils.copyProperties(password, form);
  //vytvoř novou business funkci
  BeanBusiness function = new PasswordChange();
  //směruj tok dle úspěchu změny hesla
  if (function.perform(password) == null)
  {
   messages.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, 
          new ActionMessage("password.change.failure"));
   //ulož chyby do requestu
   super.saveErrors(request, messages);
   return (mapping.findForward(Forwards.FAILURE));
  }
  else
  {
   messages.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, 
          new ActionMessage("password.change.success"));
   //ulož zprávy do requestu
   super.saveMessages(request, messages);
   return (mapping.findForward(Forwards.SUCCESS));
  }
 }
}

Akce je zadefinována v konfiguraci Struts značkou action, viz. níže. Attribut path je povinný a určuje mapování url na tuto akci, type určuje javovskou třídu akce, která bude prováděna. name je nepovinným attributem a tvoří spojnici mezi přiřazením formuláře a akce, zatímco scope určuje oblast jeho uložení (request nebo session, přičemž výchozí je session!!!). Následuje input, který je nutný v případě zapnuté validace (ono validate="true"). Pokud dojde k chybě při kontrole, akce předá řízení na jsp stránku nebo akci určenou právě pomocí input, kde se pomocí značky <html:errors /> chyby objeví.

Vnořené značky forward slouží k předávání toku dále. K tomuto účelu slouží objekty ActionForward, které vrací samotné metody akcí. Zde se např. příkazem return (mapping.findForward("succes")); předá tok na stránku /pages/welcome.jsp.

 <action path="/password/change" 
       type="cz.linuxsoft.web.struts.shop.actions.PasswordAction" 
	   name="PasswordForm" 
	   scope="request" 
	   input="/pages/password.jsp" 
	   validate="true">
  <forward name="failure" path="/pages/password.jsp" />
  <forward name="success" path="/pages/welcome.jsp" />
 </action>

org.apache.struts.action.DispatchAction

Mnohdy by se nám hodilo, použít akci s jedním formulářem na vícero použití. Objekt Action se k tomuto účelu použít nedá, z toho důvodu, že obsahuje pouze jedinou metodu. Právě v těchto případech použijeme třídu DispatchAction. Její použití je obdobné jako u Action, s tím rozdílem, že nemá předdefinovanou metodu execute(), ale může obsahovat těchto metod se stejnými parametry jako execute() několik. Tyto metody lze poté volat rovnou dle určeného parametru příchozího požadavku. Použití je zřejmé, akce, která provádí podobné operace se stejným formulářem, tím pádem není nutné definovat zvlášť. Třída obsahuje možnost definovat dvě speciální metody, jedna unspecified(mapping,form,request,response) je volána pokaždé, když v requestu není definována hodnota parametru, dle kterého má být určena metoda, jenž se bude volat. Druhou jest cancelled(mapping,form,request,response), která se provede pokud stiskneme tlačítko Cancel definované značkou html:cancel. Jednoduchým příkladem je katalog zboží, kde můžeme zboží přídávat, odebírat a měnit - tyto tři metody lze nadefinovat do jediné třídy, přičemž mají definovaný společný formulář a validaci. Následuje jednoduchý příklad třídy...

public class CommodityAction extends DispatchAction
{

 public ActionForward update (ActionMapping    mapping, 
                ActionForm     form, 
                HttpServletRequest request, 
                HttpServletResponse response) 
                throws Exception
 {
  //proveď business logiku
  return (mapping.findForward(Forwards.SUCCESS));
 }

 public ActionForward add  (ActionMapping    mapping, 
                ActionForm     form, 
                HttpServletRequest request, 
                HttpServletResponse response) 
                throws Exception
 {
  //proveď business logiku
  return (mapping.findForward(Forwards.SUCCESS));
 }

}

... a její definice ve Struts configu. Důležitý je atribut parametr, který říká, jak je pojmenována v requestu proměnná, jenž definuje název metody, kterou budeme volat. Tuto můžeme nastavit na jsp stránce buďto pomocí značky html:hidden, nebo pomocí přidání parametru přímo do odkazu /commodity/change?do=update.

 <action path="/commodity/change" 
       type="cz.linuxsoft.web.struts.shop.actions.CommodityAction" 
	   name="CommodityForm" 
	   scope="request" 
	   input="/pages/commodity.jsp"
	   parameter="do"
	   validate="true">
  <forward name="failure" path="/pages/commodity.jsp" />
  <forward name="success" path="/pages/commodity.jsp" />
 </action>

org.struts.action.ForwardAction, org.struts.action.RedirectAction

Zvláštním typem tříd je ForwardAction a RedirectAction. Jsou určeny pro naše přímé použití, nemusíme tedy vytvářet jejich přímé potomky, přičemž slouží k přesměrování toku aplikace, nejčastěji přímo na JSP stránku. Dosáhnout přesměrování přímo odkazem totiž není příliš vhodné vzhledem k tomu, že je důležité, abychom měli veškeré řízení toku na jednom místě, aby veškerý provoz šel přes část Řadič (Controller) a to bychom přímým směrováním obešli. Definice této akce vypadá následovně:

  <action path="/password" 
        forward="/pages/password.jsp" 
	    name="PasswordForm" 
	    input="/pages/welcome.jsp" 
	    validate="false" 
	    scope="request" 
	    parameter="/pages/password.jsp" />

Struts poznají, že se jedná o tyto třídy použitím atributu forward nebo redirect. Obě třídy dosahují stejného cíle, tedy přesměrování, používají však jiné metody. ForwardAction toho docílí vnitřním přesměrováním, klient tedy vůbec netuší, že byl přesměrován, nedochází k přepisu URL a důležité je, že jsou zachovány atributy v requestu. Narozdíl od tohoto přístupu, RedirectAction pošle klientovi zprávu, aby načetl jinou URL - ten to ovšem nemusí umět nebo to může jinak ignorovat, a další nevýhodou pak je, že ztratíme veškeré informace předtím uložené v requestu.

Ke stažení

Současná podoba aplikace

Příště

Rozšíříme si objekt řadiče Struts, konkrétně ActionController, a ukážeme si jednoduché ověřování business logiky.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze