LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Apache Struts (7) - JSP značky Struts

Probereme si JSP značky používané k jednoduší spolupráci s rámcem Struts.

21.6.2005 06:00 | Miroslav Holubec | Články autora | přečteno 13057×

Uživatelské značky Struts

Knihovna HTML značek

Tyto značky vykreslují elementy HTML stránky, přičemž naprostá většina těchto značek může mít nějakou vstupní hodnotu (většinou se jedná o vstupní položky formulářů). Standartně se tyto hodnoty nastavují v akci do objektu ActionForm, my pak pouze nastavíme atribut property, jenž určí, o kterou položku formuláře se jedná. Chceme-li ovšem brát vstupní hodnoty prvků formuláře odjinud (z DTO objektu apod.), uložíme JavaBean objekt obsahující tyto hodnoty do požadavku (requestu) nebo do session metodou setAttribute(jmeno, objekt). Posléze atributem name určíme jméno objektu, pod kterým je objekt uložen v požadavku (session) a atributem property označíme položku objektu. Pro názornost následují příklady možností:

1) Vstupní hodnoty přímo z formuláře

v akci:
OurForm oForm = (OurForm) form;
oForm.setPolozka("vstup");

a výřez z JSP stránky:
<html:input property="polozka" />

2) Vstupní hodnoty z DTO objektu

v akci:
DTO dto = new DTO();
dto.setPolozka("vstup");
request.setAttribute("dtoObjekt", dto);

a výřez z JSP stránky:
<html:input name="dtoObjekt" property="polozka" />

button

Vykreslí na stránku tlačítko, k čemuž se použije vstupní HTML element button. Použití je platné jenom uvnitř formuláře a je používáno především k javascriptové obsluze událostí. Standartním popiskem tlačítka je nápis Click. Chceme-li tento popisek změnit, můžeme použít buď atribut value, nebo použít tag jako párový, což je výhodné především u multijazyčné aplikace:

 <html:cancel>
  <bean:message key="button.cancel" />
 </html:cancel>

cancel

Podobně jako u značky button dojde ke generování HTML elementu button, standartně je nastaven popisek Cancel. Pokud se formulář odešle tímto tagem do aplikace, nedochází k validaci jeho údajů, přičemž pokud je akce přidružená k tomuto formuláři potomkem DispachAction, provede se metoda cancelled().

checkbox

Vykreslí na stránku checkbox, jenž je zaškrtnutý, pokud hodnota atributu property odpovídá jednomu z řetězců true, yes nebo on. Toto nastavení se dá změnit atributem value. Prohlížeče HTML mají jednu základní necnost, a to tu, že neodesílají do formuláře nezaškrtnuté políčka, je tedy nezbytné postarat se metodou reset() o nastavení správné inicializace po použití formuláře! Nutné je to především proto, že Struts interně znovupoužívají stávající formuláře z důvodů výkonnostních.

errors

Vykreslí na stránku chyby vyskytnuvší se v průběhu validace a akce. Tag je nepárový a samotná podoba HTML kódu je uložena ve zdrojových svazcích zpráv.

form

Základ Struts, označuje vstupní formulář do akce. Většina ostatních značek musí být vnořena uvnitř formuláře. Důležitým atributem je action, který nám označuje url akce z konfiguračního souboru Struts. Atribut method určuje metodu odesílání formuláře, a to buď POST nebo GET.

hidden

Vykreslí skrytý prvek formuláře, jenž se odešle spolu s ostatními položkami. Uživatel nemá žádnou šanci změnit jeho hodnotu (pokud mu to neumožníme javascriptem). Většinou je používaný k určení jména metody akce, která je potomkem DispatchAction.

html

Generuje element html.

img

Atributem src určíme relativní cestu k obrázku uvnitř aplikace, Struts při vykonávání zamění tuto cestu za absolutní.

link

Stejné jako u img s tím rozdílem, že cestu odkazu určíme buď atributem action (akce), forward (přesměrování) nebo page (relativní cesta).

messages

Podobně jako značka errors, s tím rozdílem, že messages předávají nějakou informační zprávu uživateli (ne chybu).

select, option, options, optionsCollection

Vykreslí výberový seznam položek. Kombinací atributů name/property značky select určíme, které položky budou standartně vybrané. Vnořením option určíme jednu položku seznamu, narozdíl od options a optionsCollection, které generují celou sadu. Standartní použití je v akci:

List list = new ArrayList();
//naplň list
request.setAttribute("seznam", list);

a na JSP stránce

<html:select property="polozka">
 <html:options name="seznam" />
</html:select>

password

Vstupní prvek formuláře, jenž skrývá vepsaný text, což je užitečné především z hlediska bezpečnosti. To ovšem neznamená, že heslo odeslané tímto způsobem je bezpečně uloženo, pokud použijete standartní protokol http bez šifrování SSL, heslo putuje nezašifrované sítí až k příjemci!

rewrite

Slouží k převodu relativní cesty k souboru na absolutní podobně jako u link, s tím rozdílem, že se nejedná o odkaz. Použitelné např. k získání cesty ke kaskádovým stylům.

 <link href="<html:rewrite page="/theme/master.css" />" 
    rel="stylesheet" type="text/css" />

submit

Generuje odesílací tlačítko formuláře, podobně jako u cancel a button může být použito jako párová i nepárová značka.

text

Vstupní prvek formuláře používaní k základnímu zadávání textu.

textarea

Vstupní prvek formuláře používaní k zadávání textu většího rozsahu.

xhtml

Použití je jednoduché, značka je nepárová a použije-li se kdekoliv na stránce, Struts automaticky začnou generovat všechny značky jako XHTML elementy.

Knihovna značek Logic

Tyto značky rozhodují o rozhodování na stránce, de facto vytvářejí podmíněný kód JSP stránky. Tato knihovna bude nejspíš časem nahrazena JSTL (Java Standart Tag Library). Podobně jako u HTML tagů jsou u většiny těchto značek použity atributy name/property, které určují dle kterého objektu bude rozhodováno. Je-li prováděno porovnávání s nějakou konstantou, dosazujeme ji do atributu value.

 • empty: tělo se provede, pokud je objekt prázdný
 • equal: tělo se provede, pokud je objekt stejný jako konstanta ve value
 • forward: provede přesměrování typu forward
 • greaterEqual: tělo se provede, pokud je objekt stejný nebo větší než-li konstanta ve value
 • greaterThan: tělo se provede, pokud je objekt větší než-li konstanta ve value
 • iterate: iteruje na kolekci, tj. provede tělo tolikrát, kolik je prvků v kolekci, přičemž je aktualní prvek z kolekce zpřístupněn tělu pod jménem určeným atributem id
 • lessEqual: tělo se provede, pokud je objekt stejný nebo menší než-li konstanta ve value
 • lessThan: tělo se provede, pokud je objekt menší než-li konstanta ve value
 • match: tělo se provede, pokud je objekt obsažen ve value
 • messagesNotPresent: tělo se provede, pokud se nevyskytují žádné příchozí zprávy/chyby z akce. Standartně se hledají pouze chyby, což můžeme přepnout atributem message="true"
 • messagesPresent: tělo se provede, pokud se vyskytují nějaké příchozí zprávy/chyby z akce. Standartně se hledají pouze chyby, což můžeme přepnout atributem message="true"
 • notEmpty: opak empty
 • notEqual: opak equal
 • notMatch: opak match
 • notPresent: opak present
 • present: tělo se provede, pokud je objekt obsažen v nějakém z prostoru proměnných (page, request, session, application). O který prostor se jedná můžeme určit atributem scope
 • redirect: provede přesměrování typu redirect

Typický příklad použití následuje: v požadavku spojení máme uložený ArrayList naplněný DTO objekty obsahujícími členy phone a name.

<logic:present name="list">
 <logic:notEmpty name="list">
  <table>
  <logic:iterate name="list" id="item">
   <tr>
    <td><bean:write name="item" property="name"></td>
    <td><bean:write name="item" property="phone"></td>
   </tr>
  </logic:iterate>
  </table>
 <logic:notEmpty>
<logic:present>

Knihovna značek Bean

Tyto značky v určitých ohledech doplňují tagy používané v JSP k práci s objekty standartu JavaBeans, a navíc slouží k internacionalizaci aplikace. Vzhledem k tomu, že se tato knihovna v mnohém překrývá s JSTL (Java Standart Tag Library), bude v dalších verzích Struts nejspíše zrušena. Proto zde uvádím pouze značky, které v JSTL zatím nenajdete, nebo jsou zatím hojně využívané (write).

message

Slouží k dosazování multijazyčných textů. Podstatnými atributy jsou key, jenž určuje název klíče ze zdrojových svazků zpráv, a bundle, který se používá k odlišení konkrétního svazku (pokud jich používáme více).

write

Vypíše hodnotu objektu určeného klasickou dvojicí atributů property/name.

Odkazy

Podrobnější popis naleznete přímo na stránkách Struts, konkrétně HTML, Logic a Bean Developer Guides.

Příště

si ukážeme načítání zdrojových svazků zpráv přímo z databáze.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

pokracovani serialu? 11.8.2006 20:42 Stanislav Skalicky
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze