LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Qt framework – základy práce (3)

Prohloubíme naše znalosti s prací se signály a sloty a upravíme předchozí kalkulačku do klasického uživatelského rozhraní. Popíšeme si nový objekt QString pro práci s řetězci a využijeme ho v našem projektu.

7.7.2009 00:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 12334×

Kalkulačka 2

Upravíme si kompletně náš dialogový formulář, aby vypadal jako jednoduchá kalkulačka. Výsledek naší úpravy by mohl vypadat nějak takto:

Editor

Kalkulačka


Dále je zapotřebí oživit každé tlačítko svojí akcí. To provedeme z návodu z minulého dílu a získáme tak metody na privátní sloty, které bude zapotřebí vlastnoručně upravit.

private slots: void on_pushButton_10_released(); void on_pushButton_9_released(); void on_pushButton_8_released(); void on_pushButton_2_released(); void on_pushButton_3_released(); void on_pushButton_7_released(); void on_pushButton_5_released(); void on_pushButton_6_released(); void on_ROVNASE_released(); void on_DEVET_released(); void on_OSM_released(); void on_SEDM_released(); void on_SEST_released(); void on_PET_released(); void on_CTYRI_released(); void on_TRI_released(); void on_DVA_released(); void on_NULA_released(); void on_JEDNA_released(); void on_CLEAR_released();

Dále jsem si zvolil do našeho projektu tyto chráněné metody třídy:

protected: long double l_first; //první zadaná hodnota long double l_second; //druhá zadaná hodnota long double l_finish; //výsledek short l_operator; //jaká operace se bude provádět void SetDisableAll(bool a_enabled); //nastavení všech tlačítek kromě CLEAR

V konstruktoru třídy pak nastavíme výchozí hodnoty pro naše proměnné:

CKalkulacka::CKalkulacka(QWidget *parent) : QDialog(parent), ui(new Ui::CKalkulacka) { ui->setupUi(this); l_first = 0; l_second = 0; l_finish = 0; l_operator = -1; ui->VYSLEDEK->setText("0"); }

Metodu setText jsme již viděli v našem předchozím díle. Metoda nám nastaví do textového pole výchozí hodnotu nula. Dále si vytvoříme metodu SetDisableAll. Za parametr jsem zvolil hodnotu bool, která bude říkat, zda mají být tlačítka aktivní či ne. Použíjeme metodu, která vychází z objektu QWidget a to void QWidget::setDisabled ( bool disable ) [slot]. Naše funkce bude vypadat pak takto:

void CKalkulacka::SetDisableAll(bool a_enabled) { ui->JEDNA->setDisabled(a_enabled); ui->DVA->setDisabled(a_enabled); ui->TRI->setDisabled(a_enabled); ui->CTYRI->setDisabled(a_enabled); ui->PET->setDisabled(a_enabled); ui->SEST->setDisabled(a_enabled); ui->SEDM->setDisabled(a_enabled); ui->OSM->setDisabled(a_enabled); ui->DEVET->setDisabled(a_enabled); ui->NULA->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_10->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_2->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_3->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_5->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_6->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_9->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_8->setDisabled(a_enabled); ui->pushButton_7->setDisabled(a_enabled); ui->ROVNASE->setDisabled(a_enabled); }

Dále si oživíme asi nejjednodušší tlačítko a to tlačítko CLEAR, které vynuluje celou kalkulačku. Prakticky se jedná o totéž co jsme provedli v konstruktoru třídy.

void CKalkulacka::on_CLEAR_released() { l_first = 0; l_second = 0; l_finish = 0; l_operator = -1; ui->VYSLEDEK->setText("0"); SetDisableAll(false); }

Teď si postupně oživíme všechna tlačítka s číslicemi. Využijeme novou třídu QString pro práci s řetězci. Je to velmi důležitá třída, neboť většinou návratové hodnoty widgetů jsou právě ukazatelé na tuto třídu. Naše oživení tlačítka pro číslovku jedna by mohlo vypadat třeba takto:

void CKalkulacka::on_JEDNA_released() { QString a_str = ui->VYSLEDEK->text(); if (a_str == "+" || a_str == "-" || a_str == "/" || a_str == "*") a_str = "0"; if (a_str == "0" && a_str != "-0") a_str = "1"; else if (a_str == "-0") a_str = "-1"; else a_str += "1"; if (l_operator == -1) { l_first = a_str.toDouble(); } else l_second = a_str.toDouble(); ui->pushButton_3->setDisabled(false); ui->VYSLEDEK->setText(a_str); }

V prvním řádku si všimněte právě návratové hodnoty widgetu TextEditu z jeho člencké metody text(). Tím si načteme do proměnné a_str hodnotu naší proměnné, kterou uživatel zadává kalkulačce. Pokud uživatel stiskl některou z operací +, -, *, /, tak naší proměnnou nastavíme na hodnotu „0“. Dále tuto proměnnou testujeme na to jestli již máme nějakou hodnotu v proměnné (to proto, aby šlo zadat i číslo např.: 111) a podle situace nastavíme 1, -1 nebo k řetězci přidáme operátorem += další 1. Dále jen testujeme zda uživatel již nastavil nějakou operaci (z možností operátorů +, -, *, /) a buď si načteme proměnnou do první nebo druhé hodnoty. Provedeme to členskou metodou toDouble() třídy QString. Ta nám převede text na typ double. Po stisku tlačítka „1“ můžeme povolit tlačítko „Zpět“ a nastavíme novou hodnotu textovému poli pro výsledky. Stejným způsobem nastavíme i ostatní číselná tlačítka, jen pro nulu musíme malinko metodu upravit, neboť by bylo nesmyslné, aby se nám do proměnných ukládali hodnoty např. „000“. Metoda by měla vypadat nějak takto:

void CKalkulacka::on_NULA_released() { QString a_str = ui->VYSLEDEK->text(); if (a_str == "+" || a_str == "-" || a_str == "/" || a_str == "*") a_str = "0"; if (a_str.length() > 1 && a_str != "-0" || a_str != "0" && a_str != "-0") a_str += "0"; if (l_operator == -1) { l_first = a_str.toDouble(); } else l_second = a_str.toDouble(); ui->pushButton_3->setDisabled(false); ui->VYSLEDEK->setText(a_str); }

Dále si aktivujeme tlačítko pro desetinnou čárku:

void CKalkulacka::on_pushButton_6_released() { QString a_str = ui->VYSLEDEK->text(); if (a_str == "+" || a_str == "-" || a_str == "/" || a_str == "*") a_str = "0"; if (a_str.indexOf(".") == -1 && a_str.indexOf(",") == -1) a_str += "."; else return; if (l_operator == -1) { l_first = a_str.toDouble(); } else l_second = a_str.toDouble(); ui->pushButton_3->setDisabled(false); ui->VYSLEDEK->setText(a_str); }

Tlačítko pro vynásobení -1:  

void CKalkulacka::on_pushButton_5_released() { QString a_str = ui->VYSLEDEK->text(); if (a_str == "+" || a_str == "-" || a_str == "/" || a_str == "*") a_str = "0"; if (a_str.indexOf("-") != -1) a_str.remove(0, 1); else a_str = "-"+a_str; if (l_operator == -1) { l_first = a_str.toDouble(); } else l_second = a_str.toDouble(); ui->pushButton_3->setDisabled(false); ui->VYSLEDEK->setText(a_str); }

Tlačítka pro operátory jednotlivých operací mezi proměnnými. Uvedu zde příklad pro operaci „/“:

void CKalkulacka::on_pushButton_10_released() { QString a_str = ui->VYSLEDEK->text(); l_first = a_str.toDouble(); l_operator = 4; ui->pushButton_3->setDisabled(true); ui->VYSLEDEK->setText("/"); }

Ostatní operace jsou stejné jen se změní hodnota pro setText a nastavení proměnné l_operator. + => l_operator = 1; - => l_operator = 2; * => l_operator = 3; A máme vše připravené pro vytvoření asi nejobsáhlejší metody a to pro výsledek. Naše metoda by mohla vypadat například takto:

void CKalkulacka::on_ROVNASE_released() { char a_buffer[255]; switch(l_operator) { case 1: l_finish = l_first + l_second; sprintf(a_buffer, "%g", (double)l_finish); ui->VYSLEDEK->setText(a_buffer); ui->pushButton_3->setDisabled(true); break; case 2: l_finish = l_first - l_second; sprintf(a_buffer, "%g", (double)l_finish); ui->VYSLEDEK->setText(a_buffer); ui->pushButton_3->setDisabled(true); break; case 3: l_finish = l_first * l_second; sprintf(a_buffer, "%g", (double)l_finish); ui->VYSLEDEK->setText(a_buffer); ui->pushButton_3->setDisabled(true); break; case 4: if (l_second != 0) { l_finish = l_first / l_second; sprintf(a_buffer, "%g", (double)l_finish); ui->VYSLEDEK->setText(a_buffer); ui->pushButton_3->setDisabled(true); } else { ui->VYSLEDEK->setText("error"); ui->pushButton_3->setDisabled(true); SetDisableAll(true); } break; } }

Pro další zbylá dvě tlačítka si vyzkoušejte vymyslet zdrojový kód sami. Nebo si stáhněte již vytvořený celý projekt:

zde .

Třída QString:

Třída QString, kterou jsme využívali v našem předchozím projektu, obsahuje daleko více užitečných metod. Její kompletní popis najdete samozřejmě v integrovaném Assistentu. My si zde popíšeme ty nejpoužívanější metody.

int QString::length () const
Tato metoda nám určí velikost řetězce a její návratová hodnota je typu int.

bool QString::isEmpty () const
Tato metoda nám určí zda je hodnota řetězce prázdná a její návratová hodnota je typu boolean.

QString QString::left ( int n ) const
Tato metoda vrací část původního řetězce (bráno zleva) a to právě n znaků podle jejího parametru. Její návratová hodnota je opět QString.
Příklad použití:

QString x = "Pineapple"; QString y = x.left(4); // y == "Pine"


QString QString::right ( int n ) const
Tato metoda je obdobou metody left, akorát je část řetězce brána zprava.
Příklad použití:

QString x = "Pineapple"; QString y = x.right(5); // y == "apple"


int QString::indexOf ( *, int from = 0, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const
Tato metoda nám určí, na jaké pozici se nachází daný znak (nebo řetězec) určený prvním parametrem této funkce. Druhý parametr určuje zda chceme zohlednit velká a malá písmenka či ne. Má tedy dvě konstanty:

Qt::CaseInsensitive 0 Qt::CaseSensitive 1

Příklad použití:

QString x = "crazy azimuths"; QString y = "az"; x.lastIndexOf(y); // returns 6 x.lastIndexOf(y, 6); // returns 6 x.lastIndexOf(y, 5); // returns 2 x.lastIndexOf(y, 1); // returns -1


QString & QString::remove ( int position, int n )
S pomocí této metody odstraníte znaky z řetězce určené pozicí v prvním parametru a délkou v druhém parametru.

Příklad použití:

QString s = "Montreal"; s.remove(1, 4); // s == "Meal"


QString & QString::insert ( int position, const QString & str )
A pomocí této metody vložíte řetězec, určený v druhém parametru funkce, do řetězce na určitou pozici určenou v prvním parametru.


Dále je možné používat všechny přetížené operátory jako jsou +, -, =, ==, +=, -=.

Závěr:

Příště si ukážeme možnosti dialogových boxů a podíváme se na práci se soubory pomocí qt4 a vše demonstrujeme na dvou modelových příkladech.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

par bodu k clanku 29.7.2009 11:54 Petr Vaněk
L Re: par bodu k clanku 6.8.2009 09:40 Tom
  L Re: par bodu k clanku 16.8.2009 18:47 Martin Chudoba
Linux vs. Windows 22.3.2010 16:54 Tomáš Marný
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze