LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Qt framework - základy práce (6)

V tomto díle si ukážeme jak využít vše co jsme doposud probrali a sestrojíme si jednoduchou aplikaci na vyhledávání souborů či konkrétního textu v souborech. Dále si ukážeme, jak si můžeme vykreslit něco vlastního (čáry, n-úhelníky, kruhy) či nějaký vlastní obrázek.

2.10.2009 12:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 11248×

FileFind aplikace


Pomocí obrázku si vytvoříme dialogové okno se všemi widgety. Do konstruktoru třídy přidáme nastavení aktuálního adresáře na combobox s cestou pro hledání za pomocí třídy QDir.

FindFile::FindFile(QWidget *parent) : QDialog(parent), ui(new Ui::FindFile) { ui->setupUi(this); ui->directoryComboBox->addItem(QDir::currentPath()); }

Nastavíme si akci pro tlačítko Procházet. Otevřeme standardní dialog pro výběr složky. Pokud dojde k vybrání složky, vloží se další položka do comboboxu (pokud tento seznam již danou položku neobsahuje) a nastaví se tato položka v seznamu jako aktivní.

QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Find Files"), QDir::currentPath()); if (!directory.isEmpty()) { if (ui->directoryComboBox->findText(directory) == -1) ui->directoryComboBox->addItem(directory); ui->directoryComboBox->setCurrentIndex(ui->directoryComboBox->findText(directory)); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám zapamatuje obsah dalších rozvíracích seznamů, a použijeme ji pokaždé při stisku tlačítka hledat.

void FindFile::xupdateComboBox(QComboBox *a_comboBox) { if (a_comboBox->findText(a_comboBox->currentText()) == -1 && !a_comboBox->currentText().isEmpty()) a_comboBox->addItem(a_comboBox->currentText()); }

Dále si vytvoříme funkci, která nám vyplní TableWidget vyhledanými daty (soubory).

void FindFile::showFiles(const QStringList &files) { ui->filesTable->horizontalHeader()->setResizeMode(0, QHeaderView::Stretch); ui->filesTable->verticalHeader()->hide(); ui->filesTable->setShowGrid(false); for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); qint64 size = QFileInfo(file).size(); QTableWidgetItem *fileNameItem = new QTableWidgetItem(files[i]); fileNameItem->setFlags(fileNameItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); QTableWidgetItem *sizeItem = new QTableWidgetItem(tr("%1 KB") .arg(int((size + 1023) / 1024))); sizeItem->setTextAlignment(Qt::AlignRight | Qt::AlignVCenter); sizeItem->setFlags(sizeItem->flags() ^ Qt::ItemIsEditable); int row = ui->filesTable->rowCount(); ui->filesTable->insertRow(row); ui->filesTable->setItem(row, 0, fileNameItem); ui->filesTable->setItem(row, 1, sizeItem); } QString a_str; ui->filesFoundLabel->setText(tr("%1 soubor(y) nalezeny").arg(files.size()) + (a_str.fromLocal8Bit(" (Dvojklikem otevřete soubor)"))); }

Nastavíme si horizontální hlavičku, skryjeme vertikální hlavičku a schováme linky. Dále procházíme QStringList seznam vyhledaných souborů. Získáme jméno souboru a jeho velikost. Vytvoříme si pomocí QTableWidgetItem položku pro každý sloupec (jméno, velikost) a položku zbavíme vlastnosti editování. V dalších krocích vložíme naše hodnoty do řádku. V posledním kroku už jen nastavíme informace do QLabel.
Dále si vytvoříme funkci, která nám vyhledaný seznam zúží na soubory obsahující konkrétní (zadaný) text.

QStringList FindFile::findFiles(const QStringList &files, const QString &text) { QProgressDialog progressDialog(this); progressDialog.setCancelButtonText(tr("&Cancel")); progressDialog.setRange(0, files.size()); progressDialog.setWindowTitle(tr("Find Files")); QStringList foundFiles; for (int i = 0; i < files.size(); ++i) { progressDialog.setValue(i); progressDialog.setLabelText(tr("Searching file number %1 of %2...") .arg(i).arg(files.size())); qApp->processEvents(); if (progressDialog.wasCanceled()) break; QFile file(currentDir.absoluteFilePath(files[i])); if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) { QString line; QTextStream in(&file); while (!in.atEnd()) { if (progressDialog.wasCanceled()) break; line = in.readLine(); if (line.contains(text)) { foundFiles << files[i]; break; } } } } return foundFiles; }

Vytvoříme si progress dialog s tlačítkem Cancel a popisem okna Find Files. Začneme procházet seznam nalezených souborů. Na začátku nastavíme hodnoty pro progress dialog a zajistíme neustálé vykreslování (aby nám aplikace nezamrzla po dobu vyhledávání a měli jsme například možnost přerušit tlačítkem Cancel) pomocí funkce qApp->processEvents(). Pomocí třídy QFile otevřeme jednotlivé soubory pouze pro čtení a načítáme jednotlivé řádky, které porovnáváme s naším hledaným řetězcem. Pokud hledaný řetězec soubor obsahuje, uloží se jméno souboru do seznamu a ukončí se čtení ze souboru. Na konci nám naše metoda vrátí nový seznam všech souborů obsahující hledající řetězec.
Dále je na čase sestavit metodu, která bude akcí na stisknutí tlačítka Hledat.

void FindFile::on_findButton_clicked() { ui->filesTable->setRowCount(0); QString fileName = ui->fileComboBox->currentText(); QString text = ui->textComboBox->currentText(); QString path = ui->directoryComboBox->currentText(); xupdateComboBox(ui->fileComboBox); xupdateComboBox(ui->textComboBox); currentDir = QDir(path); QStringList files; if (fileName.isEmpty()) fileName = "*"; files = currentDir.entryList(QStringList(fileName), QDir::Files | QDir::NoSymLinks); if (!text.isEmpty()) files = findFiles(files, text); showFiles(files); }

V této metodě využijeme naše dvě předcházející metody. Nejprve si vyčistíme seznam nalezených souborů. Poté načteme hodnoty z rozjížděcích seznamů (comboboxů) a provedeme jejich update. Projdeme složkou a vyhledáme všechny soubory (specifikované podle koncovky). Pokud chceme filtrovat podle hledaného řetězce (byl-li zadaný), použijeme funkci findFiles. V posledním kroku použijeme metodu showFiles pro výstup vyhledaného seznamu.
Aktivujeme si ještě vychytávku dvojkliku na vybranou položku a nastavíme jí akci otevření daného souboru.

void FindFile::on_filesTable_cellActivated(int row, int column) { QTableWidgetItem *item = ui->filesTable->item(row, 0); QString a_adress("file:///"); a_adress.append(currentDir.absoluteFilePath(item->text())); QDesktopServices::openUrl(QUrl(a_adress, QUrl::TolerantMode)); }

Načteme si text vybrané položky a určíme absolutní cestu k souboru. Pomocí klientské metody openUrl třídy QDesktopServices provedeme otevření vybrané položky.
Zdrojový kód aplikace si můžete stáhnout zde: - source1

Kreslení vlastních objektů
Založíme si na ukázku nový projekt založený opět na dialogovém okně. Přilinkujeme si knihovnu QPainter. Knihovna má metody pro kreslení různých tvarů. Ukážeme si dvě funkce v našem příkladu. Ostatní funkce a jejich popis najdete v nápovědě. Parametry jsou v zásadě souřadnice středu toho daného objektu a jeho velikost. Do našeho příkladu je potřeba ručně vložit přetíženou metodu virtual void paintEvent(QPaintEvent *event). V ní už stačí vytvořit objekt na QPainter a využívat veřejné metody:

void CustomDraw::paintEvent(QPaintEvent *event) { QPainter painter(this); QRect rect = contentsRect(); painter.drawText(rect, Qt::AlignCenter, tr("Pause")); painter.drawLine(1, 10, 356, 10); painter.drawEllipse(170, 20, 10, 10); }

Využil zde i třídy QRect pro zjištění velikosti klientské oblasti našeho okna. Funkce drawText vykresluje do okna textový řetězec Pause, drawLine nám nakreslí vodorovnou čáru a drawEllipse vykresluje elipsu (v našem případě jde o kružnici). Pokud by jste chtěli třeba vložit vlastní obrázek, tak lze využít metodu drawImage což je malinko složitější. Proto je možné použít předdefinovaný widget QLabel a parametru pixmap.

ukázku zdrojového kódu si můžete stáhnout zde:

Zdrojový kód příkladu

Závěr:
Probrali jsme základy dialogových oken Qt4 frameworku. V dalších dílech si vše ještě ukážeme na jednoduché hře tetris a budeme se věnovat aplikacím založených na SDI nebo MDI oknech.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Další...?? 1.11.2009 19:25 3.14.TR
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze