LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> C/C++ (17) - Makefile

Dnes si ukážeme, jak se na Unixu obvykle překládá projekt z více zdrojových souborů. Řeč bude o Makefile.

21.4.2005 08:00 | Jan Němec | Články autora | přečteno 70700×

Překlad s gcc

Z minulých dílů známe základy práce s gcc. Jednoduché projekty z několika zdrojových souborů lze obvykle přeložit prostým příkazem

gcc soubor1.c soubor2.c souborN.c -o program

V případě větších projektů je tento postup nevýhodný. Překlad může obsahovat sestavování jednotlivých logických celků, vytváření a linkování knihoven, navíc výsledkem může být hned několik programů, které mají část kódu společnou. Překlad C nebo C++ kódu je hlavně díky preprocesoru a optimalizacím časově náročný a zejména při vývoji by bylo neúnosné překládat po jediné změně libovolného zdrojového souboru celý projekt od začátku. Hodně času ušetří oddělení fáze preprocesingu a vlastního překladu od linkování, neboť pak můžeme využít mezivýsledky minulého překladu.

gcc soubor1.c -c
gcc soubor2.c -c
gcc souborN.c -c
gcc soubor1.o soubor2.o souborN.o -o program

Prvními třemi příkazy provedeme odděleně vlastní překlad jednotlivých zdrojových souborů, objektový kód se uloží do soubor1.o, soubor2.o a souborN.o. Posledním příkazem pak objektové soubory slinkujeme do výsledného programu. Pokud potom při ladění změníme například první *.c soubor, stačí zavolat

gcc soubor1.c -c
gcc soubor1.o soubor2.o souborN.o -o program

Při modifikaci hlavičkového souboru sice musíme překompilovat všechny *.c soubory, které jej přímo nebo zprostředkovaně inkludují, ale přesto nám oddělení vlastního překladu od linkování při vývoji skutečných praktických projektů ušetří spoustu času, který bychom jinak strávili čekáním na překladač. Bohužel vyznat se v časech modifikací a závislostech zdrojového kódu na hlavičkových souborech je nad síly běžného programátora. Proto vznikl make.

Makefile

Příkaz make provádí akce závislé na jiných akcích a může přitom mimo jiné testovat existenci a porovnávat datum poslední modifikace souboru. Seznam akcí a závislostí je popsán v souboru, který se obvykle jmenuje Makefile. Samotný make není přímo svázaný s překladem C, lze a má rozumný smysl jej použít v podstatě na libovolnou složitější sadu akcí s vysokým stupněm závislosti, kde neexistuje lepší řešení, klidně třeba vytvoření balíčku s dokumentací v pdf z texovských zdrojáků. Je ovšem pravda, že překlad C/C++ je určitě nejčastějším příkladem použití make a platí to i naopak, standardním způsobem organizace překladu na Unixu je Makefile.

V závěru minulého dílu jsme si ukázali jednoduchý projekt ze tří souborů. Jednoduchý Makefile by pro něj vypadal asi takhle:

priklad: funkce.o main.o
	gcc funkce.o main.o -o priklad

funkce.o: funkce.c
	gcc funkce.c -c

main.o: main.c funkce.h
	gcc main.c -c

Umístíme jej do adresáře se zdrojovým kódem a projekt přeložíme prostým příkazem

make

Pokud si to budete chtít vyzkoušet a budete kopírovat Makefile z webového prohlížeče přes schránku, dejte si pozor na odsazení příkazů. Odsazení jednotlivých příkazů musí být provedeno pomocí tabelátoru. To je určitě nejhloupější vlastnost make. Stáhněte si proto raděj celý příklad zabalený jako c17beta.tar.gz.

Jak to celé funguje? V souboru Makefile je sada pravidel typu

cíl: závislost1 závislost2 ...
[tabelátor]akce

Cíl uvedený jako první je implicitní cíl příkazu make. Můžeme jej také určit explicitně jako první parametr, takže například

make main.o

provede pouze vlastní překlad souboru main.c podle třetího pravidla. Při volání make bez parametrů je cílem přeložený program - soubor priklad. Make nejprve projde závislosti, zde funkce.o a main.o. Nejdřív ověří funkce.o a zjistí, že soubor neexistuje, ale může jej vytvořit pomocí druhého pravidla. V pravidle pro funkce.o je závislost na funkce.c, ta je splněna, neboť soubor funkce.c existuje a není pro něj žádné pravidlo. Dojde tedy na akci pravidla pro funkce.o, make zavolá

gcc funkce.c -c

a vrátí se k testování závislostí prvního pravidla. Přečte si, že priklad závisí ještě na main.o, a tak jej pomocí třetího pravidla (zcela analogicky jako v případě funkce.o) vytvoří. Nyní již jsou splněny všechny závislosti a make se dostane k vykonání akce hlavního prvního pravidla.

gcc funkce.o main.o -o priklad

Trochu složitější to je, pokud jsme už celý projekt přeložili, ale dodatečně ještě změnili main.c (stačí zavolat touch main.c) a zavolali make. Při testu závislostí prvního pravidla sice oba objektové soubory existují a budou i o nějakou tu desetinu vteřiny starší než soubor priklad, ale v Makefile jsou i pro ně napsaná pravidla, a make tedy musí nejprve ověřit rekurzivně i jejich závislosti. V případě funkce.o je závislost splněna, neboť funkce.c je starší než funkce.o a pro funkce.c neexistuje žádné pravidlo. V případě main.o je tomu jinak, neboť main.c je mladší než main.o. Dojde tedy na akci

gcc main.c -c

a tím se vytvoří nový main.o s aktuálním časem modifikace. To znamená, že main.o bude mladší než priklad a make musí po návratu do zpracování prvního pravidla zavolat na závěr i jeho akci.

gcc funkce.o main.o -o priklad

Syntaxe Makefile umožňuje také vkládat komentáře a definovat proměnné.

# Tohle je naše první proměnná

OBJ=main.o funkce.o

# Použitím proměnné OBJ si ušetříme trochu psaní

priklad: ${OBJ}
	gcc ${OBJ} -o priklad

Jako typické použití proměnných bych uvedl nepovinné parametry překladače. Pomocí přepínačů -O0 až -O3 můžeme určit míru optimalizace gcc, pomocí -g zase přidáme do kódu ladící informace, které pak můžeme využít například nástroji typu gdb nebo valgrind. Nastavením jediné proměnné v Makefilu tak můžeme ovlivnit způsob překladu všech souborů, nejspíš se bude lišit překlad distribuční verze projektu od překladu během vývoje.

Často se v Makefile vyskytují vedlejší cíle. Už víme, že implicitně make zpracovává první cíl uvedený v Makefile, ale nic nám nebrání definovat další, obvyklé jsou například clean (smazání souborů vygenerovaných při překladu), install (instalace přeloženého projektu), uninstall a distrib (vytvoření distribuce zdrojového kódu projektu v jediném balíčku), běžně se lze také setkat s generováním dokumentace nebo přeložených balíčků pro systémy správy nainstalovaného software jako je například RPM.

V souvislosti s cíli, jimž neodpovídá žádný soubor se používá speciální cíl .PHONY. S jeho pomocí můžeme sdělit make, že cíl není vázaný na soubor stejného jména. Příkaz

make clean

pak bude fungovat i v případě, že v adresáři projektu shodou okolností existuje soubor jménem clean.

Příklad pro dnešní díl

Ukážeme si Makefile pro příklad z minulého dílu. Můžete si jej stáhnout zabalený jako c17.tar.gz.

#
# Makefile pro pokusný příklad 16. a 17. dílu seriálu o C/C++ na linuxsoft.cz
#

# Jméno přeloženého programu
program=priklad

# Seznam objektových souborů použijeme na dvou místech.
OBJ=funkce.o main.o

# Míra optimalizace překladače gcc
OPT=-O2

# Cílům build, install, uninstall, clean a distrib neodpovídá přímo žádný soubor

.PHONY: build
.PHONY: install
.PHONY: uninstall
.PHONY: clean
.PHONY: distrib

# První cíl je implicitní, není třeba volat 'make build', stačí 'make'.
# Cíl build nemá žádnou akci, jen závislost.

build: ${program}

# install závisí na přeložení projektu, volat ho může jen root
install: build
	cp ${program} /usr/bin

# uninstall má jenom akci a žádnou závislost, volat ho může jen root
uninstall:
	rm -f /usr/bin/${program}

# clean smaže soubory po překladu
clean:
	rm -f *.o ${program}

# distrib vytvoří balíček s kompletním zdrojovým kódem

# akce na dva řádky se napíše pomocí zpětného lomítka

distrib:
	tar -c funkce.c main.c funkce.h Makefile > c17.tar; \
	gzip c17.tar

${program}: ${OBJ}
	gcc ${OBJ} -o ${program} ${OPT}

funkce.o: funkce.c
	gcc funkce.c -c ${OPT}

main.o: main.c funkce.h
	gcc main.c -c ${OPT}

Pokračování příště

V příštím dílu si řekneme, co jsou to implicitní pravidla a jak se dá napsat přijatelný Makefile pro vetší projekt i bez nástrojů typu Automake, aniž bychom zešíleli z uvádění závislostí a pravidel pro překlad jednotlivých souborů.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze