LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Gimp - ÚVOD (2.)

V tomto díle se podíváme na jednotlivé grafické formáty podporované Gimpem.

21.6.2004 10:00 | Yippee | Články autora | přečteno 78373×

Grafické formáty podporované Gimpem

Gimp podporuje prakticky všechny rastrové formáty: gif, jpg, png, xpm, tiff, tga, mpeg, ps, pdf, pcx, bmp atd. a mnoho vektorových. Navíc lze ukládat přímo do zkomprimovaných souborů gzip, bzip2. Funguje i otvírání takto zkomprimovaných souborů.

Formáty vhodné pro web:

  • GIF
  • JPEG
  • PNG

Formáty vhodné pro fotografie:

  • TIFF (neztrácí kvalitu, nekomprimovaný)
  • JPEG
  • XCF, PSD (fotomontáže složené z několika vrstev, určené pro další úpravu)

ASCII

ASCII text např. pro použití na BBS.

BMP

Do tohoto formátu můžete ukládat bitmapy používané v MS Windows. Tento formát není úsporný z hlediska objemu dat, protože data nejsou komprimovaná, a když už ano, pak jen primitivní metodou RLE (Run Length Encoding). Obrázky ve formátu BMP mohou mít 2, 16 ,256 anebo 16.7 milionů barev (Truecolor).

Bzip2

Soubory uložené v tomto formátu se automaticky komprimují. Ke komprimaci se využívá programu bzip2. Jméno souboru by mělo vypadat takto: nazev.pripona.bz2; pripona je přípona formátu komprimovaného obrázku. Formát se hodí pro ukládání velkých obrázků s mnoha vrstvami.

C-Source

Pro vkládání obrázku do zdrojového kódu jazyka C.

CEL

Je grafický formát pro KISS animační nástroje s podporou průhlednosti jedné barvy.

DICOM

Formát medicínských dat.

Fax G3

Obrazový formát, který používají faxy.

FITS

V 70-tých letech minulého století byl standardizován FITS formát, ve kterém jsou od té doby ukládána astronomická data (nejen například z CCD, ale třeba i z digitalizovaných fotek nebo radioastronomická). Tento formát je poměrně jednoduchý. Na začátku každého souboru je uvedena hlavička s datem a časem pozorování, objektem a obecnými údaji o pozorování. Může ale také obsahovat například transformace souřadnic ze snímku do rovníkových souřadnic. Za hlavičkou pak následují data tak jak byly změřeny. FITS formát není obvyklý počítačový formát. Gimp jej načte, ale není schopen obrázek vhodně zobrazit.

FLC, FLI

Formáty, které používají především starší animační programy.

GBR

Zkratka znamená Gimp Brush a Gimp si do tohoto formátu ukládá stopy štětců.

Glcon

Tato zkratka znamená Gimp Icon. Formát pro ukládání ikon pro paletu nástrojů.

GIF

GIF (The Graphics Interchange Format) byl vyvinut společností CompuServe v roce 1987 (označován jako GIF87). Spolu s formátem JPEG je dnes nejpoužívanějším formátem pro zobrazování webové grafiky. GIF se používá pro zobrazování takzvané bitmapové (rastrové) grafiky, která se skládá převážně z jednoduchých čárových objektů a ne příliš velkého počtu barev. Zjednodušeně řečeno, každý obrázek je určen množinou svých bodů a každý bod (pixel) je určen svou pozicí a barvou.

GIF umožňuje ukládat obrázky s maximální velikostí 16384 na 16384 pixelů s maximálně 256 barvami z palety 16,7 miliónu odstínů. Pro data je použita bezeztrátová LZW komprese s dobrým komprimačním poměrem. V obrázku se často používá tzv. transparentní barva (to je barva, která je průhledná a vidíme skrze ni pozadí, na kterém je obrázek umístěn). Formát GIF je výborný pro obrázky s menším počtem barev, ve kterých jsou plochy neměnné barvy, ideální je pro čárovou grafiku, bannery nebo ikony na www stránkách. Výhodné je při jeho tvoření zvolit ukládání řádků prokládaně, potom se při pomalém natahování obrázek postupně vynořuje.

Nová verze Gimpu 2.0 už má podporu GIF souborů dodávanou přímo, předchozí verze ji kvůli patentu neměly.

GIH

Formát GIH umožňuje vytvářet animované stopy či stopy citlivé na směr pohybu štětce.

GPB

Formát, který Gimp používá pro ukládání stop. Původní formát GBR podporoval pouze stopy v odstínech šedi. Toto omezení již nemá formát GPB, který ukládá obrázky v režimu RGB.

gzip

Soubory uložené v tomto formátu se automaticky komprimují. Používá se program gzip. Jméno souboru by mělo vypadat takto: nazev.pripona.gz; pripona je přípona formátu komprimovaného obrázku. Formát se hodí pro ukládání velkých obrázků s mnoha vrstvami.

Header

Hlavičkový soubor pro jazyk C. Umožňuje vložit obrázek do programu. Lze do něho pouze uložit.

HRZ

RGB obrazový formát velikosti 256x240 bodů (Slow scan television).

HTML

Gimp umožňuje uložit soubor do formátu HTML. Výsledkem je tabulka, jejíž buňky mají barevné pozadí podle pixelu bitmapy.

JPEG

JPEG (vyvinut skupinou Joint Photographic Experts Group odtud tedy jeho název) je nejběžnějším formátem, který najdete téměř u všech digitálních fotoaparátů. Jde o speciální formát vyvinutý pro fotografie, a díky kompresi je poměrně malý.

Formát JPEG podporuje čtyřiadvacetibitovou grafiku, obrázek tedy může obsahovat až 16 777 216 barev. Formát JPEG ukládá všechny informace o jednotlivých barvách v RGB složkách, kdy každá barva je vyjádřena jako trojkombinace tří základních barev - červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue). Obrázky s ostrými hranami a jemnými detaily tento formát nezvládá. Pro ně je mnohem vhodnější formát GIF. Formát JPEG nepodporuje transparentní obrázky ani animace.

Používá ztrátovou kompresi, která zmenší velikost obrázku na úkor kvality. Pokud uložíte nějaký obrázek v souboru typu JPEG, znovu jej otevřete a zase uložíte, kvalita nového obrázku se podle zvoleného stupně komprese sníží, dojde ke ztrátě zobrazovaných dat.

MPEG

Populární video formát vyvinutý Motion Picture Experts Group.

MIFF

Magick Image File Format je nativním formátem aplikace ImageMagick. Formát podporuje jednoduché animace, takže můžete ukládat i vícevrstvé rastry. Hlavička formátu je tvořena čitelným textem v kódování ISO Latin 1. Vlastní rastr je pak v binární podobě.

PAT

Gimp si v něm ukládá vyplňované vzory. Jsou uloženy v adresáři patterns. Formát nepodporuje afla kanál.

PCX

PCX je bitmapový formát a původně byl vyvinut pro program Paintbrush. Vytvořila ho firma ZSoft. Každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku, a za ní následují komprimovaná data. PCX nabízí tři druhy komprimace, podle počtu barev, 16-barev, 256-barev a TrueColor. Je určen především pro DOSovské prostředí. Používá ho ovšem i program malování v MS windows.

PIX

24-bitový RGB RLE formát (Alias/Wavefront Power Animator).

PNG

(Portable Network Graphics) Tento formát je jediným oficiálním formátem pro bitmapovou grafiku na internetu. Ve srovnání s formátem GIF má lepší podporu barev (až dvaatřicet bitů, 2 - 16,7 miliónu barev), proto lze použít i na ukládání fotografií. Podporuje průhlednost obrázku a více typů prokládání, možnost postupného zobrazení. O proti formátu GIF, PNG podporuje alfa kanál. Znamená to, že u každého bodu obrázku může být určeno z kolika procent je průhledný. 100% průhledný bod je transparentní, stejně jako v GIFu. 0% průhledný bod je vlastně úplně neprůhledný.

PNG je postaveno na naprosté kompatibilitě na všech systémech a ve všech programech. Kompresní metody použité v PNG dosahují často lepších výsledků než GIF.

PNM

Je dočasný formát, určený pro konverzi řady méně známých formátů pomocí programu pbmplus.

PostScript

Byl vyvinut firmou Adobe. Jedná se vlastně o textový soubor. Uvnitř je popsán obrazový dokument. Můžete použit přímo Postscript, nebo postskriptový formát pro obrázky - EPS. Formát EPS je vhodný, chcete-li obrázek ještě dále zpracovávat (např. V TeXu). Postcriptu rozumí mnoho tiskáren a jiných výstupních zařízení. Při ukládání nastavujete velikost obrázku a jeho okraje.

PSD

Nativní formát Adobe Photoshopu. Gimp dokáže otevřít tento formát se vším všudy (vrstvy, kanály, průhlednost atd.). Samozřejmě je možné do PSD i ukládat.

PSP

Vrstvený formát programu Paint Shop Pro, který umí Gimp načíst.

SGI

SGI formát je primárně určen pro Silicon Graphics UNIX Workstations. Většina aplikací běžících na SGI strojích SGI formát podporuje. SGI formát umí ukládat v 24-bit hloubce (16.7 milionů barev).

SNP

Nativní formát animačního programu MicroEyes.

SUNRAS

Sun Raster je nativní bitmapový formát platformy Sun Unix. Sun formát ukládá v 24-bitové hloubce (16.7 milionů barev). Používá jednoduchou bezztrátovou kompresi, která se velmi rychle dekóduje, ale na úkor velikosti obrázku (hlavně v 24 bitech).

TDI

TDI Animation Software formát.

TGA

Formát se používá pro textury různých 3D modelovacích programů anebo pro hry. Podporuje osmi, šestnácti, čtyřiadvaceti a 32 bitovou barevnou hloubku a volitelně RLE kompresi.

Tiff

TIF, TIFF (Tag Image File Format) je formát vytvořený pro použití v typografii. Vyvinut byl především pro výměnu obrázků mezi různými aplikacemi. Můžete se s ním setkat u scannerů. V souboru je zapsáno, jaká komprese je pro data použita. Používá se Huffmanovo kódování, LZW a občas i JPEG. Formát TIFF pracuje v barevné hloubce 24 bitů a podporuje průhlednost.

URL

GIMP umožnuje otevřít grafický soubor přímo z internetu. Stačí napsat URL souboru jako v prohlížeči (http://cesta/soubor, nebo ftp://cesta/soubor).

XBM

Formát XBM je nejstarším používaným formátem, jeho význam postupně upadá. Používá se jen pro ikony či symboly. Obrázky ve formátu XBM nejsou komprimované.

XCF

XCF je nativním formátem Gimpu. Zachovává informaci o vrstvách, jejich vlastnostech a dalších nastavení obrázku. Proto je vhodné do tohoto formátu ukládat rozpracované dokumenty či archivní dokumenty pro pozdější úpravy.

Ocenitelnou vlastností je jeho relativní odolnost vůči poškození. V případě poškození obrázku s více vrstvami se Gimp pokusí otevřít, co může. I když je ztráta části obrazového materiálu žalostná, stále je to lepší než přijít o všechno.

XJT

Je také nativním formátem Gimpu, ale na rozdíl od XCF obsahuje ztrátovou JPEG kompresi, proto je výsledný obrázek menší.

Xpm

X Pixmap je formát, který se využívá pro X Window Manager ikony. Ukládá data předlohy ve formě ASCII textu formátovaného jako pole řetězce znaků jazyka C. Tento typ formátu dovoluje editovat soubory XPM jakýmkoliv textovým editorem, lze do něj na libovolné místo vkládat komentáře a může být vložen jako data do programu jazyka C a C++ .

XV Thumbnail

xvpic náhledy.

XWD

X Window Dump (XWD) formát využívají UNIXové pracovní stanice, které používají X Window. Slouží k ukládání a uchovávání snapshotů.

Přehled

 Název formátu  Otevření  Ukládání  Vrstvy  Barevné režimy 
 Odstíny šedé  RGB  Indexované 
 ASCII umí umí neumí neumí neumí neumí
 BMP umí umí neumí umí umí umí
 Bzip2 umí umí umí umí umí umí
 C-Source umí umí neumí neumí umí neumí
 CEL umí umí neumí neumí umí neumí
 DICOM neumí umí není známo umí umí neumí
 Fax G3 umí neumí neumí neumí neumí neumí
 FITS umí neumí neumí umí umí umí
 FLC, FLI umí neumí není známo neumí neumí umí
 GBR umí umí neumí neumí neumí umí
 Glcon umí umí neumí neumí neumí umí
 GIF umí umí neumí neumí umí neumí
 GIH umí umí neumí neumí neumí umí
 GPB umí umí neumí neumí umí neumí
 gzip umí umí umí umí umí umí
 Header umí neumí neumí umí neumí neumí
 HRZ umí umí neumí umí neumí umí
 HTML neumí umí neumí neumí umí neumí
 JPEG umí umí neumí umí umí neumí
 MPEG umí neumí neumí neumí umí neumí
 MIFF umí umí neumí není známo umí není známo
 PAT umí umí není známo umí neumí umí
 PCX umí umí umí umí umí umí
 PIX umí umí není známo umí neumí umí
 PNG umí umí neumí umí umí umí
 PNM umí umí neumí umí umí umí
 PostScript umí umí neumí umí umí umí
 PSD umí umí umí umí umí umí
 PSP umí neumí umí umí umí umí
 SGI umí umí není známo umí neumí umí
 SNP umí neumí není známo neumí neumí umí
 SUNRAS umí umí není známo umí umí umí
 TDI umí umí není známo není známo není známo není známo
 TGA umí umí umí umí umí umí
 Tiff umí umí umí umí umí umí
 URL umí neumí umí umí umí umí
 XBM umí umí neumí neumí neumí umí
 XCF umí umí umí umí umí umí
 XJT umí umí umí umí umí umí
 Xpm umí umí není známo umí umí umí
 XV Thumbnail umí umí není známo umí umí umí
 XWD umí umí není známo umí umí umí

Legenda: umí podporuje; neumí nepodporuje; není známo není známo

Závěr

Jak vidíte, Gimp podporuje velké množství grafických formátů. Pokud jste mezi nimi nenašli váš oblíbený formát, nemusíte zoufat, díky pluginům lze Gimp rozšířit o téměř libovolné grafické formáty.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

instalace 21.6.2004 15:54 noname
L Re: instalace 21.6.2004 17:49 David Jaša
  L Re: instalace 22.6.2004 07:42 Petr Stahl
GIF a patenty 28.6.2004 16:32 JKK
L Re: GIF a patenty 29.6.2004 20:00 Yippee
Podpora Canon RAW (CRW) 10.9.2004 14:24 Igor Jankov
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze